Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paulina WALIGÓRA
imię : Paulina
nazwisko : WALIGÓRA
data ur. : 1996-02-03 (Sen) 24 232
płeć : Kobieta
klub : LKLA Krokus Astromal Leszno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.37 (+0.7)   2010-04-30   Poznań  U16
  14.47 (-0.9)   2011-04-29   Słubice  U16
  13.63 (-0.7)   2016-07-09   Białogard  U23

  200 m wykres

  29.00 (+1.2)   2012-07-20   Kraków  U18
  29.98 (+0.9)   2014-06-01   Wrocław  U20
  29.04 (-0.6)   2015-10-03   Zielona Góra  U20
  28.11 (+1.7)   2016-06-04   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:50.71   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  2:46.61   2012-07-21   Kraków  U18
  3:01.84   2015-10-04   Zielona Góra  U20
  2:59.03   2016-06-05   Warszawa  U23

  100 m pł MŁ wykres

  18.40 (-0.5)   2010-10-02   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  18.47 (+0.2)   2012-07-20   Kraków  U18

  100 m pł wykres

  20.08 (-0.9)   2014-06-01   Wrocław  U20
  19.91 (+0.2)   2015-10-03   Zielona Góra  U20
  18.44 (+1.0)   2016-06-04   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.27   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  1.33   2012-06-02   Szczecin  U18
  1.35   2015-10-03   Zielona Góra  U20
  1.42   2016-06-04   Warszawa  U23

  W dal wykres

  4.83 (+1.9)   2010-08-28   Leszno  U16
  4.96 (+1.9)   2011-09-17   Szczecin  U16
  5.01 (-0.3)   2012-06-03   Szczecin  U18
  4.79 (0.0)   2014-06-01   Wrocław  U20
  4.82 (+1.3)   2015-10-04   Zielona Góra  U20
  5.41 (+0.3)   2016-05-21   Wrocław  U23

  Trójskok wykres

  10.14 (-0.4)   2011-09-24   Słubice  U16
  10.11 (+0.9)   2012-06-06   Leszno  U18
  10.30 (-2.0)   2013-06-15   Wrocław  U18
  11.04 (+0.6)   2014-06-29   Toruń  U20
  10.68 (0.0)   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  11.35 (+2.0)   2016-05-14   Opole  U23

  Kula (3) wykres

   7.59   2010-10-02   Zielona Góra  U16
   9.19   2012-06-02   Szczecin  U18

  Kula (4) wykres

   8.31   2015-10-03   Zielona Góra  U20
   8.26   2016-06-04   Warszawa  U23

  Oszczep (600) wykres

  26.38   2010-09-11   Poznań  U16
  33.16   2011-08-31   Wrocław  U16
  30.99   2012-10-09   Poznań  U18
  32.44   2013-10-12   Bojanowo  U18
  39.17   2014-06-08   Biała Podlaska  U20
  34.82   2015-08-29   Leszno  U20
  35.98   2016-06-05   Warszawa  U23

  7-bój wykres

  3155   2015-10-04   Zielona Góra  U20
  3531   2016-06-05   Warszawa  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3400   2012-06-03   Szczecin  U18

  5-bój wykres

  2001   2010-10-03   Zielona Góra  U16

  Oszczep (500) wykres

  33.90   2012-06-03   Szczecin  U18
  39.06   2013-07-18   Poznań  U18
  35.54   2014-10-08   Poznań  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.40287709236145 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl