Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Patryk
nazwisko : KONOFAŁ
data ur. : 1996-01-20 (Sen) 24 168
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Fenix Słupsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

   8.31   2010-05-01   Białogard  U16

  Kula (5) wykres

   9.96   2010-10-03   Bydgoszcz  U16
  11.48   2011-09-10   Białogard  U16
  13.17   2012-06-02   Słupsk  U18
  16.92   2013-07-26   Łódź  U18

  Kula (6) wykres

  14.56   2013-09-28   Białogard  U18
  15.75   2014-06-28   Toruń  U20
  15.94   2015-06-28   Biała Podlaska  U20

  Dysk (1) wykres

  39.46   2011-09-18   Gdańsk  U16

  Dysk (1.5) wykres

  37.25   2012-07-13   Białogard  U18
  43.75   2013-06-03   Bydgoszcz  U18

  Oszczep (600) wykres

  42.50   2010-10-08   Słubice  U16
  47.12   2011-05-07   Gdańsk  U16

  Oszczep (700) wykres

  38.27   2010-06-12   Słupsk  U16
  40.06   2011-05-14   Gdańsk  U16
  47.12   2012-05-12   Słupsk  U18

  Dysk (1.75) wykres

  42.30   2013-09-07   Gdańsk  U18
  44.02   2014-05-17   Słupsk  U20
  38.21   2015-05-30   Słupsk  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11319708824158 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl