Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Zuzanna HULISZ
imię : Zuzanna
nazwisko : HULISZ
data ur. : 1999-07-15 (U23) 21 70
płeć : Kobieta
klub : MKL Toruń

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.34 (0.0)   2010-05-03   Toruń  U12
   8.84 (0.0)   2012-08-26   Toruń  U14

  100 m wykres

  15.03 (-0.7)   2011-09-09   Toruń  U14
  14.42 (0.0)   2012-09-15   Bydgoszcz  U14
  14.38 (+0.1)   2013-05-05   Toruń  U16

  200 m wykres

  29.51 (-0.5)   2013-07-11   Toruń  U16

  300 m wykres

  48.59   2014-05-04   Toruń  U16

  600 m wykres

  2:10.17   2012-05-13   Bydgoszcz  U14
  1:53.32   2013-09-28   Radom  U16
  1:49.60   2014-09-27   Zielona Góra  U16

  100 m pł MŁ wykres

  16.88 (-1.7)   2012-09-09   Toruń  U14
  15.50 (0.0)   2013-09-08   Inowrocław  U16
  14.85 (0.0)   2014-09-27   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.66 (-0.1)   2015-05-10   Toruń  U18
  13.82 (+1.2)   2016-07-15   Tbilisi (GEO)  U18

  100 m pł wykres

  14.91 (+1.1)   2015-05-30   Biała Podlaska  U18
  14.52 (-1.2)   2016-09-03   Częstochowa  U18
  13.88 (+1.5)   2017-07-09   Toruń  U20
  13.76 (+0.6)   2018-07-14   Warszawa  U20
  13.46 (+1.5)   2019-06-29   Lublin  U23
  13.39 (+1.3)   2020-08-19   Bydgoszcz  U23

  200 m pł wykres

  30.16 (+0.4)   2016-05-08   Toruń  U18

  Wzwyż wykres

  1.40   2013-07-21   Toruń  U16

  W dal wykres

  3.71 (0.0)   2010-06-11   Warszawa  U12
  4.27 (+0.3)   2012-05-06   Toruń  U14
  4.88 (-0.2)   2013-09-14   Słupsk  U16
  5.15 (0.0)   2014-06-14   Inowrocław  U16
  4.69 (+0.7)   2015-09-12   Kraków  U18

  Trójskok wykres

  10.91 (+0.1)   2015-06-20   Toruń  U18

  Kula (3) wykres

   8.01   2012-05-13   Bydgoszcz  U14
   8.59   2013-09-05   Toruń  U16
  10.54   2014-09-27   Zielona Góra  U16

  W dal strefa wykres

  4.57   2012-06-23   Łódź  U14

  4-bój K MŁ wykres

  1389   2012-05-13   Bydgoszcz  U14
  2233   2013-09-28   Radom  U16
  2434   2014-09-27   Zielona Góra  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19542503356934 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl