Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Piotr ILSKI
imię : Piotr
nazwisko : ILSKI
data ur. : 1995-12-14 (Sen) 24 319
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  42.03   2010-08-21   Olsztyn  U16
  38.91   2013-08-22   Olsztyn  U20

  400 m wykres

  55.79   2011-05-08   Olsztyn  U18
  53.80   2012-06-10   Olsztyn  U18
  55.92   2013-05-29   Olsztyn  U20

  600 m wykres

  1:33.05   2010-09-04   Olsztyn  U16
  1:31.81   2011-08-18   Międzyzdroje  U18
  1:27.20   2012-09-09   Olsztyn  U18
  1:33.30   2013-05-09   Olsztyn  U20

  800 m wykres

  2:06.58   2011-06-05   Warszawa  U18
  2:04.54   2012-08-30   Łódź  U18
  2:02.60   2013-09-08   Olsztyn  U20
  2:01.83   2014-06-18   Toruń  U20
  2:03.41   2015-05-23   Łódź  U23
  2:01.06   2017-06-03   Gdańsk  U23

  1000 m wykres

  2:38.31   2013-08-17   Międzyzdroje  U20
  2:40.75   2015-05-03   Lidzbark Warmiński  U23
  2:36.57   2017-05-17   Lidzbark Warmiński  U23

  1500 m wykres

  4:34.48   2011-06-18   Białystok  U18
  4:15.84   2012-08-29   Łódź  U18
  4:18.74   2013-08-29   Łódź  U20
  4:12.48   2014-06-30   Toruń  U20
  4:09.58   2015-06-20   Gdańsk  U23
  4:01.25   2016-06-18   Gdańsk  U23
  4:12.91   2017-05-26   Łódź  U23

  2000 m wykres

  6:51.81   2010-05-16   Lubawa  U16

  3000 m wykres

   9:36.53   2013-08-30   Łódź  U20
   9:10.72   2016-06-04   Łódź  U23

  2000 m prz wykres

  6:33.05   2013-09-14   Pasłęk  U20
  6:43.96   2014-05-24   Toruń  U20

  Przełaj wykres

  :13:12   2015-03-22   Iława  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.091560840606689 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl