Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Angelika SARNA
imię : Angelika
nazwisko : SARNA
data ur. : 1997-10-01 (Sen) 22 278
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.55 (+1.1)   2015-09-19   Stalowa Wola  U20

  200 m wykres

  27.28 (-0.2)   2014-07-06   Biała Podlaska  U18
  26.79 (+0.7)   2015-07-26   Puławy  U20
  27.47 (-0.7)   2016-06-04   Rzeszów  U20
  26.59 (-1.0)   2018-05-20   Łódź  U23

  300 m wykres

  43.03   2013-07-14   Puławy  U18
  42.79   2014-08-30   Stalowa Wola  U18
  42.19   2015-09-19   Stalowa Wola  U20
  42.29   2016-04-23   Krosno  U20

  400 m wykres

  58.87   2013-07-28   Łódź  U18
  57.42   2014-07-06   Biała Podlaska  U18
  56.81   2015-07-26   Puławy  U20
  57.49   2016-06-04   Rzeszów  U20
  55.72   2017-06-24   Warszawa  U23
  55.28   2018-06-15   Kutno  U23
  56.22   2019-05-24   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:58.10   2010-05-30   Rzeszów  U14
  1:51.83   2011-09-11   Rzeszów  U16
  1:42.89   2012-09-08   Przemyśl  U16
  1:36.10   2014-08-30   Stalowa Wola  U18
  1:32.44   2015-05-09   Kraków  U20
  1:34.63   2016-04-23   Krosno  U20
  1:29.06   2017-06-02   Bydgoszcz  U23
  1:27.43   2019-08-10   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:35.66   2012-05-20   Rzeszów  U16
  2:21.08   2013-06-15   Stalowa Wola  U18
  2:09.85   2014-07-15   Wrocław  U18
  2:05.90   2015-06-06   Gdańsk  U20
  2:08.72   2016-06-11   Gdańsk  U20
  2:04.38   2017-06-18   Białystok  U23
  2:02.53   2018-06-10   Gliwice  U23
  2:03.21   2019-06-23   Sopot  U23

  1000 m wykres

  3:25.36   2011-09-17   Rzeszów  U16
  3:06.94   2012-09-30   Słubice  U16
  3:18.35   2013-05-01   Stalowa Wola  U18
  3:00.73   2014-05-01   Stalowa Wola  U18

  1500 m wykres

  5:24.67   2012-05-26   Rzeszów  U16
  5:07.72   2013-05-19   Rzeszów  U18
  4:51.90   2014-05-11   Mielec  U18

  Mila wykres

  4:52.42   2018-08-25   Toruń  U23

  Przełaj wykres

   :09:53   2013-03-23   Kwidzyn  U18
  :06:54   2015-03-21   Iława  U20
  :07:01   2016-03-19   Żagań  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.38718104362488 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl