Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Eliza GRZYMAŁA
imię : Eliza
nazwisko : GRZYMAŁA
data ur. : 1996-02-24 (Sen) 23 233
płeć : Kobieta
klub : MKS Juvenia Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.70 (-0.5)   2011-09-10   Warszawa  U16
  13.21 (+0.6)   2013-07-16   Warszawa  U18
  13.16 (+2.0)   2014-06-14   Warszawa  U20
  12.77 (+0.5)   2017-05-21   Białystok  U23
  12.83 (+0.1)   2018-05-12   Białystok  U23

  200 m wykres

  27.66 (-0.6)   2012-06-06   Siedlce  U18
  26.35 (0.0)   2013-06-04   Białystok  U18
  26.63 (+1.5)   2014-06-11   Łomża  U20
  27.07 (-0.4)   2015-06-02   Łomża  U20
  26.39 (+1.3)   2016-05-14   Łomża  U23
  25.96 (+1.1)   2017-05-21   Białystok  U23
  26.16 (-1.1)   2018-05-03   Białystok  U23
  27.65 (-0.8)   2019-06-05   Łomża  Sen

  300 m wykres

  44.00   2011-09-10   Warszawa  U16
  45.06   2012-09-01   Białystok  U18
  42.05   2013-07-16   Warszawa  U18
  41.25   2018-07-14   Warszawa  U23

  400 m wykres

  65.76   2010-07-14   Sopot  U16
  61.61   2012-09-29   Białystok  U18
  58.64   2013-06-04   Białystok  U18
  59.69   2014-06-11   Łomża  U20
  63.29   2015-05-24   Białystok  U20
  58.50   2016-05-14   Łomża  U23
  57.32   2017-07-01   Suwałki  U23
  58.17   2018-05-12   Białystok  U23
  59.18   2019-06-18   Białystok  Sen

  600 m wykres

  1:45.31   2010-09-25   Toruń  U16
  1:41.97   2011-10-01   Kielce  U16
  1:37.68   2016-05-08   Łomża  U23

  800 m wykres

  2:18.06   2013-09-08   Olsztyn  U18
  2:23.34   2015-06-20   Białystok  U20
  2:20.68   2016-05-21   Białystok  U23
  2:22.84   2019-05-24   Białystok  Sen

  1000 m wykres

  3:42.29   2012-05-03   Białystok  U18
  3:04.31   2013-09-14   Łódź  U18

  400 m pł K wykres

  62.91   2018-06-17   Białystok  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21350502967834 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl