Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Maksymilian OBŁĘKOWSKI
imię : Maksymilian
nazwisko : OBŁĘKOWSKI
data ur. : 2002-11-08 (U18) 16 348
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Sprint 2020 Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.67 (0.0)   2010-06-26   Bielsko-Biała  U12

  100 m wykres

  13.83 (0.0)   2015-09-19   Radom  U14
  12.94 (+1.3)   2016-05-21   Kozienice  U16
  12.41 (+0.7)   2017-08-26   Radom  U16
  12.18 (+1.3)   2018-06-24   Warszawa  U18

  200 m wykres

  26.74 (-1.8)   2016-06-25   Warszawa  U16
  24.97 (-0.9)   2017-06-25   Warszawa  U16
  24.09 (+1.5)   2018-05-13   Warszawa  U18
  23.94 (-0.7)   2019-09-01   Warszawa  U18

  300 m wykres

  47.94   2014-05-31   Warszawa  U14
  45.46   2015-09-19   Radom  U14
  41.99   2016-09-17   Radom  U16

  110 m pł MŁ wykres

  16.11 (-0.3)   2017-09-09   Olecko  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.27 (+0.6)   2018-07-29   Chorzów  U18
  14.60 (+1.3)   2019-05-18   Warszawa  U18

  200 m pł wykres

  30.29 (0.0)   2016-09-24   Słubice  U16
  27.20 (+1.8)   2017-09-03   Kozienice  U16

  W dal wykres

  3.18 (0.0)   2010-06-26   Bielsko-Biała  U12
  3.81 (-1.5)   2014-05-31   Warszawa  U14
  5.53 (+1.3)   2016-09-10   Warszawa  U16
  5.78 (+2.0)   2017-06-18   Warszawa  U16
  5.91 (+0.5)   2018-06-16   Warszawa  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12070512771606 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl