Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Łukasz SMOLNICKI
imię : Łukasz
nazwisko : SMOLNICKI
data ur. : 1995-01-27 (Sen) 24 174
płeć : Mężczyzna
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.95 (+1.1)   2010-09-04   Gdańsk  U16
  11.62 (+1.5)   2011-05-07   Gdańsk  U18
  11.30 (-0.5)   2012-06-16   Starogard Gdański  U18
  11.20 (+1.9)   2013-05-25   Sopot  U20
  11.15 (+1.6)   2014-05-31   Gdańsk  U20
  11.18 (-1.3)   2015-08-22   Chojnice  U23
  10.96 (-0.3)   2016-07-28   Sopot  U23
  11.11 (+0.5)   2018-05-20   Bydgoszcz  Sen

  200 m wykres

  22.19 (+2.0)   2012-06-03   Słupsk  U18
  22.32 (+0.9)   2013-09-07   Gdańsk  U20
  22.33 (-0.6)   2014-05-24   Białogard  U20
  21.88 (-0.1)   2015-05-16   Starogard Gdański  U23
  21.58 (-0.1)   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  22.33 (-0.6)   2017-05-27   Łódź  U23
  22.06 (-0.3)   2018-07-07   Białogard  Sen
  22.36 (+1.9)   2019-05-26   Łódź  Sen

  300 m wykres

  37.39   2010-08-21   Chojnice  U16
  36.51   2011-08-27   Chojnice  U18

  400 m wykres

  50.24   2011-09-10   Gdańsk  U18
  48.59   2012-07-21   Kraków  U18
  48.52   2013-06-15   Warszawa  U20
  48.41   2014-06-28   Toruń  U20
  47.66   2015-05-22   Łódź  U23
  47.74   2016-06-03   Łódź  U23
  48.25   2017-06-02   Bydgoszcz  U23
  47.93   2018-06-16   Gdańsk  Sen

  300 m pł wykres

  40.70   2010-09-25   Toruń  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  57.24   2011-07-13   Gdańsk  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15606117248535 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl