Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Adrianna PACHOLCZYK
imię : Adrianna
nazwisko : PACHOLCZYK
data ur. : 1996-02-22 (Sen) 24 279
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  46.38   2010-09-04   Olsztyn  U16
  44.76   2011-06-01   Olsztyn  U16
  43.18   2012-08-18   Międzyzdroje  U18
  42.75   2013-09-08   Olsztyn  U18
  43.40   2014-05-03   Lidzbark Warmiński  U20

  400 m wykres

  62.62   2011-09-12   Olsztyn  U16
  60.03   2012-09-09   Olsztyn  U18
  59.33   2013-06-19   Olsztyn  U18
  60.45   2014-06-11   Łomża  U20
  60.72   2015-06-02   Łomża  U20
  61.91   2016-05-21   Łódź  U23
  61.92   2017-05-26   Łódź  U23
  61.89   2018-05-26   Lublin  U23
  62.66   2019-05-24   Łódź  Sen

  500 m wykres

  1:17.19   2013-04-25   Olsztyn  U18

  600 m wykres

  1:45.16   2010-09-11   Olecko  U16
  1:41.91   2011-09-04   Olsztyn  U16
  1:38.05   2013-05-09   Olsztyn  U18

  800 m wykres

  2:23.78   2011-08-29   Biała Podlaska  U16
  2:14.93   2012-08-30   Łódź  U18
  2:15.82   2013-06-02   Bydgoszcz  U18
  2:16.11   2014-05-24   Toruń  U20
  2:14.18   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  2:17.38   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  2:19.04   2017-05-27   Łódź  U23
  2:20.57   2018-05-27   Lublin  U23
  2:26.70   2019-05-25   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  3:05.01   2011-09-18   Kozienice  U16
  3:01.03   2012-05-03   Białystok  U18
  2:59.51   2013-08-17   Międzyzdroje  U18
  2:58.15   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U20
  2:58.52   2015-05-03   Lidzbark Warmiński  U20

  1500 m wykres

  5:11.43   2012-06-10   Olsztyn  U18
  4:51.88   2014-08-27   Biała Podlaska  U20
  4:46.65   2015-08-29   Biała Podlaska  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.022146940231323 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl