Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz KACZOR
imię : Mateusz
nazwisko : KACZOR
data ur. : 1997-03-03 (Sen) 24 0
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL ZTE Radom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:40.99   2010-08-28   Kozienice  U14
  1:31.55   2011-07-16   Warszawa  U16

  800 m wykres

  2:03.29   2013-05-25   Radom  U18
  2:02.43   2015-09-12   Warszawa  U20

  1000 m wykres

  2:47.92   2011-05-22   Kozienice  U16
  2:43.79   2012-09-08   Warszawa  U16
  2:34.67   2013-07-16   Warszawa  U18
  2:37.98   2015-09-06   Warszawa  U20

  1500 m wykres

  4:17.81   2012-06-09   Warszawa  U16
  4:07.95   2013-06-22   Radom  U18
  3:56.78   2014-05-11   Warszawa  U18
  4:00.99   2015-07-26   Warszawa  U20
  4:01.04   2016-09-11   Warszawa  U20
  3:59.97   2017-05-28   Łódź  U23
  4:04.61   2019-08-25   Radom  U23
  3:56.82   2020-07-05   Kraków  Sen

  2000 m wykres

  6:08.55   2011-10-01   Kielce  U16
  5:49.91   2012-09-29   Słubice  U16

  3000 m wykres

   8:37.68   2013-08-24   Częstochowa  U18
   8:30.30   2014-06-14   Gdańsk  U18
   8:35.52   2015-08-30   Częstochowa  U20
   8:27.54   2016-06-11   Gdańsk  U20
   8:26.04   2017-06-10   Szczecin  U23
   8:16.57   2018-05-12   Stalowa Wola  U23
   8:20.50   2019-06-16   Chorzów  U23
   8:16.77   2020-07-18   Włocławek  Sen

  5000 m wykres

  15:02.66   2015-07-19   Kraków  U20
  14:47.20   2016-06-08   Łomża  U20
  14:33.91   2017-07-22   Białystok  U23
  14:26.99   2018-06-16   Gdańsk  U23
  14:26.89   2019-08-18   Sieradz  U23
  14:10.05   2020-06-27   Włocławek  Sen

  10000 m wykres

  30:17.64   2016-05-21   Białogard  U20
  30:22.61   2017-04-29   Rybnik  U23
  30:24.69   2018-04-28   Łomża  U23
  30:14.75   2019-04-28   Białogard  U23

  Półmaraton wykres

  1:09:51   2019-08-31   Warszawa  U23

  3000 m prz wykres

   9:21.48   2017-07-01   Suwałki  U23
   9:05.98   2018-06-30   Sieradz  U23
   8:54.71   2019-08-23   Radom  U23
   9:01.65   2020-08-28   Włocławek  Sen

  Przełaj wykres

  :09:13   2014-03-29   Kołczewo k.Międzyzdrojów  U18
  :18:47   2016-11-26   Łódź  U20
  :12:27   2017-03-11   Jelenia Góra  U23
  :25:31   2018-11-17   Namysłów  U23
  :13:04   2019-03-23   Olszyna  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.023532867431641 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl