Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Weronika KOWAL
imię : Weronika
nazwisko : KOWAL
data ur. : 1997-01-25 (U23) 22 237
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.78 (+0.9)   2010-09-18   Ostrów Wielkopolski  U14
  13.44 (+1.4)   2011-06-11   Poznań  U16
  13.13 (0.0)   2012-10-06   Ostrów  U16
  12.84 (+0.3)   2013-06-09   Wrocław  U18
  13.01 (-2.7)   2014-08-28   Leszno  U18
  13.18 (-0.3)   2015-09-05   Poznań  U20
  13.13 (-1.1)   2016-08-27   Leszno  U20
  12.50 (-0.5)   2018-07-07   Białogard  U23
  12.72 (+0.1)   2019-07-19   Białogard  U23

  200 m wykres

  27.81 (+1.0)   2011-05-28   Łódź  U16
  27.94 (+0.5)   2012-05-13   Poznań  U16
  26.20 (+0.3)   2013-06-09   Wrocław  U18
  25.98 (-0.8)   2014-10-08   Poznań  U18
  26.33 (-4.0)   2015-09-05   Poznań  U20
  26.39 (+0.8)   2016-09-03   Poznań  U20
  27.46 (-1.4)   2017-05-27   Łódź  U23
  25.10 (-0.8)   2018-07-07   Białogard  U23
  25.56 (0.0)   2019-07-19   Białogard  U23

  300 m wykres

  48.77   2010-08-28   Leszno  U14
  43.87   2011-09-03   Leszno  U16
  42.80   2012-05-29   Leszno  U16
  42.73   2013-04-27   Poznań  U18
  41.63   2014-04-26   Poznań  U18
  42.19   2015-08-30   Wrocław  U20
  41.45   2016-04-30   Poznań  U20
  41.13   2018-04-28   Poznań  U23
  41.86   2019-04-28   Poznań  U23

  400 m wykres

  63.65   2011-06-19   Leszno  U16
  63.11   2012-05-20   Żerków  U16
  60.57   2013-05-04   Wrocław  U18
  59.62   2014-09-06   Poznań  U18
  59.52   2016-05-07   Wrocław  U20
  60.49   2017-05-26   Łódź  U23
  57.11   2018-05-26   Lublin  U23
  57.49   2019-09-01   Poznań  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  15.76 (-0.6)   2013-10-08   Poznań  U18
  15.08 (0.0)   2014-06-18   Wrocław  U18

  100 m pł wykres

  15.77 (-2.1)   2018-09-11   Zielona Góra  U23

  300 m pł wykres

  49.61   2011-09-17   Szczecin  U16
  46.61   2012-09-29   Słubice  U16
  45.49   2013-05-25   Żerków  U18

  400 m pł K wykres

  64.37   2013-07-26   Łódź  U18
  61.96   2014-07-14   Wrocław  U18
  66.79   2015-06-13   Łódź  U20
  63.44   2016-07-01   Suwałki  U20
  61.09   2018-07-20   Lublin  U23
  61.89   2019-06-15   Piła  U23

  W dal wykres

  4.25 (+0.7)   2010-09-18   Ostrów Wielkopolski  U14

  Kula (4) wykres

   5.03   2012-10-06   Ostrów  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.37152194976807 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl