Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Urszula
nazwisko : JAKIMOWICZ (KUNCEWICZ)
data ur. : 1988-06-11 (Sen) 32 328
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m pł MŁ wykres

  16.97 (0.0)   2001-06-20   Sopot  U14
  16.04 (0.0)   2002-09-07   Gdańsk  U16
  15.85 (0.0)   2003-06-10   Gdańsk  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.08 (0.0)   2003-06-14   Sopot  U16
  15.21 (0.0)   2004-06-20   Gdańsk  U18
  14.86 (0.0)   2005-06-18   Gdańsk  U18

  100 m pł wykres

  15.49 (0.0)   2003-10-04   Gdańsk  U16

  Kula (4) wykres

  10.45   2004-05-23   Gdańsk  U18
  10.20   2005-04-29   Gdańsk  U18
  11.72   2007-06-23   Sopot  U20
  12.62   2014-05-24   Postomino  Sen
  11.95   2015-05-23   Postomino  Sen
  11.65   2017-05-20   Postomino  Sen

  Dysk (1) wykres

  29.67   2002-09-28   Siedlce  U16
  39.21   2003-09-27   Słubice  U16
  40.13   2004-07-24   Zielona Góra  U18
  41.26   2005-07-24   Warszawa  U18
  41.13   2006-05-27   Gdańsk  U20
  39.54   2007-06-28   Biała Podlaska  U20

  Oszczep (600) wykres

  38.00   2002-09-29   Siedlce  U16
  43.22   2003-10-04   Gdańsk  U16
  47.04   2004-07-24   Zielona Góra  U18
  51.21   2005-07-27   Ustka  U18
  51.04   2006-05-20   Gdańsk  U20
  54.83   2007-07-21   Hengelo NED  U20
  49.06   2008-06-15   Sopot  U23
  53.80   2009-07-26   Sopot  U23
  49.22   2010-09-12   Toruń  U23
  53.04   2011-05-28   Gdańsk  Sen
  55.18   2012-06-02   Słupsk  Sen
  54.51   2013-08-31   Gdańsk  Sen
  55.89   2014-09-19   Kołobrzeg  Sen
  53.17   2015-07-19   Kraków  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.016292095184326 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl