Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Maciej
nazwisko : CHMIELEWSKI
data ur. : 1997-02-05 (Sen) 24 178
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Podium Kup

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.62 (+0.5)   2011-10-08   Opole  U16
  12.30 (-1.1)   2012-09-29   Słubice  U16
  12.03 (+1.0)   2013-07-26   Łódź  U18
  12.01 (+1.6)   2014-07-13   Wrocław  U18

  300 m wykres

  40.41   2010-09-12   Chorzów  U14
  39.41   2011-06-12   Kraków  U16

  400 m wykres

  56.73   2011-09-03   Opole  U16
  52.35   2013-06-08   Słubice  U18
  51.72   2014-07-13   Wrocław  U18
  53.45   2015-06-28   Biała Podlaska  U20

  800 m wykres

  2:06.49   2015-05-31   Wrocław  U20

  1000 m wykres

  3:05.03   2011-10-09   Opole  U16
  2:53.64   2012-04-29   Wrocław  U16
  2:53.64   2013-05-12   Wrocław  U18

  1500 m wykres

  4:42.99   2014-07-14   Wrocław  U18

  110 m pł MŁ wykres

  16.67 (+0.4)   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U16
  16.02 (+1.1)   2012-09-30   Słubice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.67 (0.0)   2013-05-04   Wrocław  U18
  16.35 (0.0)   2014-07-14   Wrocław  U18

  300 m pł wykres

  42.58   2011-10-01   Kielce  U16
  40.20   2012-09-08   Opole  U16
  41.20   2014-09-06   Opole  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  57.56   2014-06-08   Biała Podlaska  U18

  Wzwyż wykres

  1.63   2013-05-12   Wrocław  U18
  1.58   2014-05-03   Wrocław  U18

  Tyczka wykres

  2.80   2014-07-14   Wrocław  U18

  W dal wykres

  5.24 (-0.7)   2011-04-30   Kędzierzyn-Koźle  U16
  5.54 (+0.3)   2012-04-28   Wrocław  U16
  5.74 (0.0)   2013-05-12   Wrocław  U18
  5.87 (0.0)   2014-07-13   Wrocław  U18

  Kula (5) wykres

   9.59   2011-10-08   Opole  U16
  10.57   2012-09-29   Słubice  U16
  10.87   2013-05-12   Wrocław  U18
  12.21   2014-05-03   Wrocław  U18

  Dysk (1.5) wykres

  30.03   2014-07-14   Wrocław  U18

  Oszczep (600) wykres

  35.57   2011-05-08   Sosnowiec  U16
  39.82   2012-09-30   Słubice  U16

  Oszczep (700) wykres

  39.98   2013-05-12   Wrocław  U18
  41.98   2014-05-04   Wrocław  U18

  10-bój J MŁ wykres

  5491   2014-07-14   Wrocław  U18

  8-bój J MŁ wykres

  4622   2013-05-12   Wrocław  U18

  6-bój M MŁ wykres

  2912   2011-10-09   Opole  U16
  3453   2012-09-30   Słubice  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1655421257019 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl