Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jacek CHOCHOROWSKI
imię : Jacek
nazwisko : CHOCHOROWSKI
data ur. : 1996-09-18 (Sen) 24 167
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.74   2013-01-19   Łódź  U18
   7.54   2015-01-31   Spała  U20
   7.47   2016-03-05   Toruń  U23
   7.28   2017-01-28   Praha (CZE)  U23
   7.29   2018-02-17   Toruń  U23
   7.21   2019-02-16   Toruń  Sen
   7.15   2020-02-29   Toruń  Sen
   7.17   2021-02-20   Toruń  Sen

  800 m wykres

  2:10.12   2020-01-25   Ostrawa (CZE)  Sen

  1000 m wykres

  3:10.07   2013-01-25   Spała  U18
  2:57.70   2015-02-01   Spała  U20
  2:53.33   2016-03-06   Toruń  U23
  2:50.34   2017-02-19   Toruń  U23
  2:51.22   2018-02-18   Toruń  U23
  3:00.06   2019-01-27   Cardiff (GBR)  Sen
  2:53.81   2020-03-01   Toruń  Sen
  2:56.94   2021-02-21   Toruń  Sen

  Wzwyż wykres

  1.55   2013-01-24   Spała  U18
  1.74   2015-01-31   Spała  U20
  1.75   2016-03-05   Toruń  U23
  1.80   2017-01-28   Praha (CZE)  U23
  1.79   2018-02-17   Toruń  U23
  1.87   2019-02-16   Toruń  Sen
  1.84   2020-02-29   Toruń  Sen
  1.93   2021-02-20   Toruń  Sen

  Tyczka wykres

  2.60   2013-01-25   Spała  U18
  3.50   2015-02-01   Spała  U20
  3.90   2016-03-06   Toruń  U23
  4.10   2017-02-19   Toruń  U23
  4.20   2018-01-14   Łódź  U23
  4.25   2019-01-27   Cardiff (GBR)  Sen
  4.20   2020-03-01   Toruń  Sen
  4.50   2021-01-31   Spała  Sen

  W dal wykres

  5.72   2013-01-19   Łódź  U18
  6.38   2015-01-31   Spała  U20
  6.51   2016-02-06   Spała  U23
  6.97   2017-02-18   Toruń  U23
  6.82   2018-02-17   Toruń  U23
  7.00   2019-02-16   Toruń  Sen
  7.28   2020-02-29   Toruń  Sen
  7.18   2021-02-20   Toruń  Sen

  Kula (5) wykres

  12.27   2013-01-24   Spała  U18

  Kula (6) wykres

  13.20   2015-01-31   Spała  U20

  Kula (7.26) wykres

  12.18   2016-03-05   Toruń  U23
  13.57   2017-01-28   Praha (CZE)  U23
  12.79   2018-02-17   Toruń  U23
  12.78   2019-02-16   Toruń  Sen
  13.62   2020-02-29   Toruń  Sen
  14.88   2021-02-20   Toruń  Sen

  7-bój wykres

  4689   2016-03-06   Toruń  U23
  5150   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  5155   2018-02-18   Toruń  U23
  5056   2019-01-27   Cardiff (GBR)  Sen
  5391   2020-03-01   Toruń  Sen
  5536   2021-02-21   Toruń  Sen

  60 m pł M (99.1) wykres

   8.77   2014-01-11   Łódź  U20
   8.72   2015-02-01   Spała  U20

  60 m pł M J Mł wykres

   8.74   2013-01-19   Łódź  U18

  60 m pł M wykres

   8.71   2016-03-06   Toruń  U23
   8.45   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
   8.32   2018-02-18   Toruń  U23
   8.41   2019-01-12   Warszawa  Sen
   8.27   2020-03-01   Toruń  Sen
   8.30   2021-02-21   Toruń  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  3819   2013-01-25   Spała  U18

  7-bój JUN wykres

  4604   2015-02-01   Spała  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.027017116546631 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl