Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : MILIAN
data ur. : 1995-05-05 (Sen) 25 142
płeć : Mężczyzna
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.20 (-0.5)   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  11.72 (+1.0)   2011-09-08   Słubice  U18
  11.06 (+1.9)   2012-05-23   Zielona Góra  U18
  10.94 (+0.8)   2014-05-27   Zielona Góra  U20
  10.81 (+1.2)   2015-06-21   Poznań  U23
  11.15 (+0.8)   2016-05-28   Leszno  U23
  11.28 (+2.0)   2017-05-26   Łódź  U23

  200 m wykres

  26.75 (0.0)   2010-09-18   Słubice  U16
  24.52 (+0.6)   2011-06-17   Słubice  U18
  22.82 (+1.4)   2012-05-23   Zielona Góra  U18
  22.51 (+2.0)   2014-06-08   Biała Podlaska  U20
  22.23 (-0.3)   2015-06-07   Łódź  U23

  300 m wykres

  42.61   2010-08-31   Zielona Góra  U16
  39.74   2011-05-07   Szprotawa  U18

  400 m wykres

  58.76   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  56.68   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  600 m wykres

  2:04.34   2010-06-10   Słubice  U16

  1000 m wykres

  3:22.17   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  3:27.35   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  110 m pł MŁ wykres

  20.11 (-0.6)   2010-10-03   Zielona Góra  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  20.44 (-1.7)   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  Przełaj wykres

  :16:48   2017-03-11   Jelenia Góra  U23

  Wzwyż wykres

  1.38   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  1.62   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  W dal wykres

  4.80 (-0.7)   2010-09-11   Zielona Góra  U16
  5.59 (+0.3)   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  Kula (4) wykres

   7.68   2010-10-02   Zielona Góra  U16

  Kula (5) wykres

   9.40   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  Oszczep (600) wykres

  34.34   2010-10-03   Zielona Góra  U16

  Oszczep (700) wykres

  38.50   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  8-bój J MŁ wykres

  3918   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  8-bój MŁ wykres

  3184   2010-10-03   Zielona Góra  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1013491153717 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl