Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paweł PETKOW
imię : Paweł
nazwisko : PETKOW
data ur. : 1995-11-02 (Sen) 24 279
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Junior Pionki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.64 (+0.2)   2017-05-13   Warszawa  U23
  23.89 (-1.6)   2018-05-13   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  39.61   2012-09-08   Puławy  U18

  400 m wykres

  60.68   2010-09-12   Lublin  U16
  55.30   2013-05-25   Radom  U20
  52.64   2015-05-22   Łódź  U23
  51.92   2016-06-19   Warszawa  U23
  51.35   2017-06-10   Łódź  U23
  52.09   2018-05-12   Warszawa  Sen

  600 m wykres

  1:35.16   2011-09-24   Kozienice  U18
  1:31.42   2012-07-14   Puławy  U18
  1:24.54   2014-09-20   Radom  U20

  800 m wykres

  2:13.45   2011-09-03   Lublin  U18
  2:02.89   2013-09-22   Warszawa  U20
  1:58.22   2014-06-08   Siedlce  U20
  1:57.68   2015-05-23   Łódź  U23

  1000 m wykres

  3:01.35   2010-09-18   Kozienice  U16
  2:51.33   2012-05-12   Warszawa  U18

  1500 m wykres

  4:17.45   2013-09-07   Lublin  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11578798294067 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl