Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Robert
nazwisko : GŁOWALA
data ur. : 1992-10-29 (Sen) 27 162
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Wilga Garwolin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  2:51.45   2010-09-18   Kozienice  U20
  2:45.99   2011-09-24   Kozienice  U20
  2:35.17   2013-09-08   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  4:13.06   2011-09-21   Zielona Góra  U20
  4:17.98   2012-05-12   Warszawa  U23
  4:07.00   2014-05-11   Warszawa  U23
  3:54.55   2018-09-09   Warszawa  Sen

  2000 m wykres

  5:57.14   2011-05-28   Warszawa  U20
  5:38.39   2015-05-10   Warszawa  Sen

  3000 m wykres

   9:16.01   2011-06-05   Warszawa  U20
   8:46.73   2013-09-22   Warszawa  U23
   8:38.60   2014-06-08   Biała Podlaska  U23
   8:28.58   2017-05-27   Łódź  Sen
   8:11.37   2018-06-08   Chorzów  Sen
   8:14.54   2019-06-08   Gdańsk  Sen

  5000 m wykres

  15:06.97   2014-06-22   Rzeszów  U23
  14:34.36   2016-06-08   Łomża  Sen
  14:13.02   2017-07-22   Białystok  Sen
  14:11.85   2018-06-16   Gdańsk  Sen
  13:59.91   2019-07-19   Białogard  Sen

  10000 m wykres

  31:21.71   2014-04-27   Białogard  U23
  30:52.90   2015-05-16   Wieliczka  Sen
  30:18.71   2016-05-21   Białogard  Sen
  29:53.20   2017-04-29   Rybnik  Sen
  30:07.15   2018-04-28   Łomża  Sen
  29:10.50   2019-04-28   Białogard  Sen

  Półmaraton wykres

  1:15:59   2012-09-09   Piła  U23
  1:07:13   2016-09-04   Piła  Sen
  1:07:17   2017-09-03   Piła  Sen

  Przełaj wykres

   :17:44   2013-11-23   Lubin  U23
  :31:50   2015-03-22   Iława  Sen
  :33:23   2016-03-20   Żagań  Sen
  :31:33   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen
  :30:14   2018-03-17   Żagań  Sen
  :33:59   2019-03-23   Olszyna  Sen

  10 km wykres

  32:44   2013-04-21   Warszawa  U23
  32:53   2014-08-02   Gdańsk  U23
  31:49   2015-08-01   Gdańsk  Sen
  30:55   2016-08-06   Gdańsk  Sen
  30:15   2017-08-05   Gdańsk  Sen
  31:09   2018-08-04   Gdańsk  Sen

  5 km wykres

  15.16   2015-08-30   Siedlce  Sen
  15:01   2017-09-17   Kleszczów  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23863697052002 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl