Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Anita WŁODARCZYK
imię : Anita
nazwisko : WŁODARCZYK
data ur. : 1985-08-08 (Masters) 35 82
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  10.41   2002-09-08   Wrocław  U18
  12.18   2003-05-03   Bojanowo  U20
  12.80   2004-06-12   Wrocław  U20
  12.94   2005-05-07   Poznań  U23
  13.25   2006-08-26   Toruń  U23
  11.89   2007-09-08   Słupsk  U23

  Dysk (1) wykres

  30.54   2001-09-22   Poznań  U18
  40.29   2002-08-31   Poznań  U18
  44.41   2003-05-17   Poznań  U20
  49.64   2004-06-12   Wrocław  U20
  49.80   2005-05-22   Poznań  U23
  49.07   2006-05-21   Warszawa  U23
  51.79   2007-09-09   Słupsk  U23
  52.26   2008-06-21   Poznań  Sen

  Młot (4) wykres

  33.83   2002-08-31   Poznań  U18
  43.24   2003-05-18   Poznań  U20
  54.74   2004-10-02   Wolsztyn  U20
  60.51   2005-05-15   Poznań  U23
  63.28   2006-06-24   Szczecin  U23
  69.07   2007-09-16   Poznań  U23
  72.80   2008-06-28   Biberach GER  Sen
  77.96   2009-08-22   Berlin (GER)  Sen
  78.30   2010-06-06   Bydgoszcz  Sen
  75.33   2011-09-09   Elstal (GER)  Sen
  77.60   2012-08-10   London (GBR)  Sen
  78.46   2013-08-16   Moskva (RUS)  Sen
  79.58   2014-08-31   Berlin (GER)  Sen
  81.08   2015-08-01   OPO Cetniewo  Sen
  82.98   2016-08-28   Warszawa  Sen
  82.87   2017-07-29   Cetniewo (OPO)  Sen
  79.59   2018-07-22   Lublin  Sen
  75.61   2019-06-11   Turku (FIN)  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.027039051055908 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl