Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Klaudia ADAMEK
imię : Klaudia
nazwisko : ADAMEK
data ur. : 1999-03-22 (U23) 21 70
płeć : Kobieta
klub : KS Gwardia Piła

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.71 (0.0)   2010-06-11   Warszawa  U12
   8.13 (0.0)   2011-06-12   Warszawa  U14
   7.83 (0.0)   2012-06-24   Łódź  U14

  100 m wykres

  13.32 (-2.1)   2011-06-08   Chojnice  U14
  12.56 (+1.9)   2012-09-08   Poznań  U14
  12.20 (+0.4)   2013-06-08   Poznań  U16
  12.11 (+0.9)   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  11.79 (+1.4)   2015-06-14   Bydgoszcz  U18
  11.75 (+1.4)   2016-06-05   Bydgoszcz  U18
  11.67 (+1.4)   2017-06-02   Bydgoszcz  U20
  11.69 (+0.3)   2018-06-08   Chorzów  U20
  12.02 (+1.1)   2019-07-07   Kutno  U23

  200 m wykres

  29.00 (+0.7)   2011-07-16   Białogard  U14
  25.81 (+0.4)   2013-07-19   Białogard  U16
  25.55 (-0.1)   2014-09-21   Poznań  U16
  24.16 (+0.6)   2015-07-18   Cali (COL)  U18
  24.04 (+0.4)   2016-08-06   Wrocław  U18
  24.48 (-1.4)   2017-06-11   Kutno  U20
  24.09 (+0.5)   2018-06-25   Włocławek  U20
  24.98 (+1.1)   2019-07-02   Poznań  U23

  300 m wykres

  43.72   2012-08-18   Międzyzdroje  U14
  40.91   2013-09-29   Radom  U16
  40.94   2014-09-28   Zielona Góra  U16

  W dal wykres

  4.16 (-0.5)   2011-07-16   Białogard  U14
  4.25 (+2.0)   2012-05-27   Bydgoszcz  U14
  4.84 (+0.1)   2013-06-08   Poznań  U16

  Kula (3) wykres

  10.22   2015-08-22   Chojnice  U18
  10.30   2016-09-03   Poznań  U18

  Kula (4) wykres

   8.78   2016-09-03   Poznań  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.047585964202881 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl