Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Alicja RAJEWSKA
imię : Alicja
nazwisko : RAJEWSKA
data ur. : 1999-03-08 (U23) 21 119
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.61 (0.0)   2013-04-27   Zgorzelec  U16

  100 m wykres

  14.27 (+0.3)   2011-08-31   Wrocław  U14
  13.84 (-2.8)   2012-06-02   Wrocław  U14
  13.24 (+0.3)   2013-09-29   Radom  U16
  12.71 (+0.2)   2014-06-15   Wrocław  U16
  12.52 (+1.7)   2015-08-05   Łódź  U18
  12.91 (+0.7)   2016-06-26   Łódź  U18
  12.49 (+1.7)   2017-06-24   Wrocław  U20
  12.02 (+0.3)   2018-06-09   Słubice  U20
  11.84 (+0.9)   2019-06-15   Jelenia Góra  U23

  200 m wykres

  30.33 (-0.4)   2011-09-10   Wrocław  U14
  28.95 (-0.8)   2012-09-09   Wrocław  U14
  28.20 (0.0)   2013-05-04   Wrocław  U16
  26.36 (0.0)   2014-06-18   Wrocław  U16
  25.38 (+1.2)   2015-06-13   Łódź  U18
  26.27 (-0.3)   2016-09-17   Częstochowa  U18
  25.68 (+1.0)   2017-05-27   Jelenia Góra  U20
  24.60 (+0.1)   2018-06-16   Bielsko-Biała  U20
  24.12 (-0.2)   2019-06-15   Jelenia Góra  U23

  300 m wykres

  48.10   2010-06-11   Warszawa  U12
  45.88   2011-06-12   Warszawa  U14
  45.39   2012-06-23   Łódź  U14
  45.01   2013-09-07   Wrocław  U16
  44.30   2014-08-23   Koszalin  U16
  43.78   2015-04-25   Zgorzelec  U18
  42.49   2016-05-07   Wrocław  U18
  41.53   2017-08-30   Zielona Góra  U20
  39.65   2018-05-05   Wrocław  U20
  39.61   2019-05-04   Wrocław  U23

  400 m wykres

  59.77   2016-06-19   Jelenia Góra  U18

  800 m wykres

  2:38.97   2015-05-10   Wrocław  U18

  100 m pł MŁ wykres

  17.83 (-0.8)   2014-08-31   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.54 (-0.8)   2015-09-19   Zielona Góra  U18

  100 m pł wykres

  14.89 (+0.6)   2018-09-02   Wrocław  U20

  Wzwyż wykres

  1.40   2015-05-09   Wrocław  U18

  W dal wykres

  4.68 (+1.0)   2013-09-07   Wrocław  U16
  4.79 (+0.1)   2014-06-01   Wrocław  U16
  4.97 (+0.4)   2015-04-25   Zgorzelec  U18
  4.68 (-1.3)   2017-09-02   Opole  U20

  Kula (3) wykres

   7.34   2015-05-09   Wrocław  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3735   2015-05-10   Wrocław  U18

  Oszczep (500) wykres

  26.48   2015-05-10   Wrocław  U18
  21.69   2016-05-07   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.26646494865417 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl