Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Mateusz
nazwisko : MAZGAJ
data ur. : 1998-01-23 (U23) 22 250
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Aleksandrów Łódzki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.21 (+0.8)   2014-06-14   Łódź  U18
  12.00 (-0.2)   2015-04-25   Aleksandrów Łódzki  U18
  12.17 (-1.7)   2016-09-17   Łódź  U20

  200 m wykres

  24.44 (0.0)   2014-09-20   Częstochowa  U18
  23.91 (-1.2)   2015-05-09   Łódź  U18

  300 m wykres

  42.51   2012-06-12   Łódź  U16
  41.55   2013-05-25   Aleksandrów Łódzki  U16
  39.97   2014-04-26   Aleksandrów Łódzki  U18
  37.59   2015-04-25   Aleksandrów Łódzki  U18

  400 m wykres

  54.58   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U18
  55.38   2015-09-13   Aleksandrów Łódzki  U18
  54.23   2016-09-17   Łódź  U20

  600 m wykres

  1:46.18   2012-04-28   Aleksandrów Łódzki  U16
  1:33.26   2013-09-22   Łódź  U16

  1000 m wykres

  3:09.77   2012-09-15   Kielce  U16

  1500 m wykres

  5:16.06   2015-09-27   Łódź  U18
  5:31.94   2016-09-18   Łódź  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  19.28 (-3.6)   2016-09-18   Łódź  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  18.66 (0.0)   2015-09-27   Łódź  U18

  Wzwyż wykres

  1.45   2014-05-18   Łowicz  U18
  1.49   2015-09-26   Łódź  U18
  1.58   2016-09-17   Łódź  U20

  Tyczka wykres

  2.80   2015-09-27   Łódź  U18
  3.60   2016-09-10   Łódź  U20

  W dal wykres

  5.39 (+0.5)   2014-06-22   Aleksandrów Łódzki  U18
  4.90 (0.0)   2015-09-26   Łódź  U18
  5.21 (+2.0)   2016-09-17   Łódź  U20

  Kula (5) wykres

   8.57   2013-09-18   Łęczyca  U16
   8.41   2015-09-26   Łódź  U18

  Kula (6) wykres

   9.57   2016-05-28   Łódź  U20

  Dysk (1.5) wykres

  20.44   2015-09-27   Łódź  U18

  Oszczep (800) wykres

  29.79   2016-09-18   Łódź  U20

  Oszczep (700) wykres

  26.19   2015-09-27   Łódź  U18

  Dysk (1.75) wykres

  28.80   2016-09-18   Łódź  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4049   2015-09-27   Łódź  U18

  10-bój JUN wykres

  4562   2016-09-18   Łódź  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25891780853271 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl