Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Weronika GRZELAK
imię : Weronika
nazwisko : GRZELAK
data ur. : 1997-03-19 (U23) 22 90
płeć : Kobieta
klub : LKS Górnik Wałbrzych

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.15 (+0.3)   2012-06-17   Wrocław  U16

  200 m wykres

  27.76 (-1.2)   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  26.69 (+0.3)   2012-06-02   Wrocław  U16
  26.32 (-0.7)   2013-07-12   Donetsk (UKR)  U18
  25.50 (-0.3)   2015-06-06   Kraków  U20
  24.86 (+1.2)   2016-06-04   Warszawa  U20
  25.11 (+0.8)   2018-05-13   Wrocław  U23

  300 m wykres

  44.64   2011-04-30   Zgorzelec  U16

  600 m wykres

  1:44.71   2011-10-01   Kielce  U16
  1:46.86   2012-09-29   Słubice  U16

  800 m wykres

  2:41.04   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  2:33.82   2012-06-03   Wrocław  U16
  2:31.14   2013-05-12   Wrocław  U18
  2:28.59   2015-05-10   Wrocław  U20
  2:23.94   2016-06-05   Warszawa  U20

  100 m pł MŁ wykres

  15.94 (+1.0)   2011-08-31   Wrocław  U16
  15.17 (-2.1)   2012-09-29   Słubice  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.17 (-0.9)   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  14.86 (-0.3)   2013-07-12   Donetsk (UKR)  U18

  100 m pł wykres

  15.17 (-0.4)   2015-05-31   Wrocław  U20
  14.39 (+0.7)   2016-06-04   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.56   2011-05-21   Zgorzelec  U16
  1.69   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  1.72   2013-06-01   Opole  U18
  1.70   2014-08-31   Wrocław  U18
  1.73   2015-05-16   Bogatynia  U20
  1.80   2016-05-07   Wrocław  U20
  1.70   2017-05-14   Wrocław  U23

  W dal wykres

  5.13 (+0.9)   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  5.44 (+0.4)   2012-08-31   Zielona Góra  U16
  5.80 (+0.6)   2013-07-13   Donetsk (UKR)  U18
  5.20 (+0.1)   2014-05-17   Bogatynia  U18
  5.94 (+0.1)   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  6.18 (+0.1)   2016-05-08   Wrocław  U20
  5.96 (+1.2)   2017-05-27   Łódź  U23
  6.08 (0.0)   2018-05-12   Wrocław  U23
  6.07 (+2.0)   2019-05-18   Opole  U23

  Kula (3) wykres

   9.75   2011-10-01   Kielce  U16
  11.26   2012-09-29   Słubice  U16
  11.95   2013-07-12   Donetsk (UKR)  U18
  13.03   2014-09-07   Zielona Góra  U18

  Kula (4) wykres

   7.42   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  10.27   2013-09-01   Wrocław  U18
  11.96   2015-05-16   Bogatynia  U20
  12.14   2016-07-21   Bydgoszcz  U20
  12.82   2017-05-21   Wrocław  U23

  Oszczep (600) wykres

  26.23   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  34.09   2015-06-07   Kraków  U20
  38.98   2016-09-04   Zgorzelec  U20
  40.18   2017-05-13   Wrocław  U23

  7-bój wykres

  5149   2015-05-10   Wrocław  U20
  5625   2016-05-08   Wrocław  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3205   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  4669   2012-10-07   Zielona Góra  U16
  5100   2013-07-13   Donetsk (UKR)  U18

  4-bój K MŁ wykres

  2213   2011-06-05   Zielona Góra  U16
  2643   2012-09-29   Słubice  U16

  Oszczep (500) wykres

  34.27   2012-09-01   Wrocław  U16
  34.31   2013-06-09   Wrocław  U18
  34.70   2014-09-07   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.03023099899292 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl