Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Damian
nazwisko : GRADZIK
data ur. : 1997-02-13 (Sen) 23 289
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Bolesłavia Bolesławiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.75 (-0.5)   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  12.51 (-1.1)   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  12.49 (0.0)   2013-05-11   Wrocław  U18
  11.95 (+1.8)   2014-10-04   Zielona Góra  U18
  12.23 (-0.9)   2015-06-06   Kraków  U20

  300 m wykres

  40.14   2013-04-27   Zgorzelec  U18
  39.86   2015-04-25   Zgorzelec  U20

  400 m wykres

  65.20   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  58.46   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  56.48   2013-05-11   Wrocław  U18
  55.46   2014-07-13   Wrocław  U18
  53.74   2015-06-06   Kraków  U20

  800 m wykres

  2:32.43   2012-06-12   Zgorzelec  U16

  1000 m wykres

  3:05.61   2012-09-30   Słubice  U16

  1500 m wykres

  5:33.82   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  5:06.82   2014-05-04   Wrocław  U18
  5:13.60   2015-06-07   Kraków  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.99 (+0.7)   2014-10-05   Zielona Góra  U18
  15.80 (-0.3)   2015-06-07   Kraków  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.69 (+1.1)   2012-09-30   Słubice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  21.94 (-0.1)   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  17.60 (-1.1)   2012-10-07   Zielona Góra  U16
  16.85 (-0.3)   2013-05-04   Wrocław  U18
  15.51 (+0.6)   2014-07-14   Wrocław  U18

  Wzwyż wykres

  1.83   2012-10-07   Zielona Góra  U16
  1.75   2013-05-04   Wrocław  U18
  1.93   2014-07-13   Wrocław  U18
  1.92   2015-06-06   Kraków  U20

  Tyczka wykres

  3.10   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  3.60   2014-05-04   Wrocław  U18
  3.80   2015-05-16   Bogatynia  U20
  3.50   2016-05-14   Bogatynia  U20

  W dal wykres

  4.92 (+0.7)   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  5.96 (+1.0)   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  5.93 (+1.5)   2013-10-05   Zielona Góra  U18
  6.56 (+1.6)   2014-10-04   Zielona Góra  U18
  6.59 (+1.9)   2015-05-30   Biała Podlaska  U20
  6.34 (+2.0)   2016-05-14   Bogatynia  U20

  Kula (5) wykres

   8.86   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  11.90   2012-09-29   Słubice  U16
  12.93   2013-06-01   Częstochowa  U18
  13.71   2014-07-13   Wrocław  U18

  Kula (6) wykres

  11.65   2014-10-04   Zielona Góra  U18
  12.80   2015-05-02   Bojanowo  U20

  Dysk (1) wykres

  35.35   2011-09-10   Wrocław  U16
  47.97   2012-09-15   Słubice  U16

  Dysk (1.5) wykres

  33.20   2012-05-05   Bogatynia  U16
  38.28   2013-09-21   Częstochowa  U18
  35.99   2014-07-14   Wrocław  U18

  Dysk (2) wykres

  32.40   2013-05-25   Kraków  U18

  Młot (5) wykres

  34.78   2012-05-20   Wrocław  U16
  39.65   2013-09-07   Wrocław  U18
  39.00   2014-04-11   Wiechlice  U18

  Oszczep (600) wykres

  37.34   2011-08-27   Zgorzelec  U16
  44.50   2012-09-15   Słubice  U16

  Oszczep (800) wykres

  42.66   2014-10-05   Zielona Góra  U18
  45.66   2015-04-18   Wiechlice  U20

  Oszczep (700) wykres

  34.66   2011-06-18   Zgorzelec  U16
  36.44   2012-10-07   Zielona Góra  U16
  42.92   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  43.60   2014-07-14   Wrocław  U18

  Dysk (1.75) wykres

  37.49   2014-10-05   Zielona Góra  U18
  37.87   2015-04-18   Wiechlice  U20

  10-bój J MŁ wykres

  5034   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  6064   2014-07-14   Wrocław  U18

  10-bój JUN wykres

  5844   2014-10-05   Zielona Góra  U18
  6244   2015-06-07   Kraków  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4350   2012-10-07   Zielona Góra  U16

  6-bój M MŁ wykres

  3372   2012-09-30   Słubice  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.037202835083008 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl