Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Sara ROSIAK
imię : Sara
nazwisko : ROSIAK
data ur. : 1997-05-11 (U23) 22 128
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  22.32   2011-04-30   Kielce  U16
  30.31   2012-09-15   Kielce  U16

  Kula (3) wykres

   9.64   2012-04-28   Kielce  U16
  10.06   2013-05-04   Łódź  U18

  Młot (3) wykres

  37.63   2011-09-17   Kielce  U16
  42.71   2012-09-29   Słubice  U16
  46.37   2013-07-26   Łódź  U18
  56.39   2014-07-14   Wrocław  U18

  Dysk (1) wykres

  26.34   2013-06-09   Łódź  U18
  31.85   2016-06-25   Warszawa  U20
  33.03   2018-05-26   Lublin  U23

  Młot (4) wykres

  33.39   2013-08-25   Warszawa  U18
  47.04   2014-05-24   Łódź  U18
  52.57   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  57.65   2016-05-28   Warszawa  U20
  60.49   2017-05-06   Poznań  U23
  57.52   2018-06-24   Warszawa  U23
  59.71   2019-05-26   Łódź  U23

  Oszczep (600) wykres

  26.48   2011-09-17   Kielce  U16
  33.51   2018-05-27   Lublin  U23

  Oszczep (500) wykres

  31.80   2012-09-15   Kielce  U16
  32.12   2013-05-04   Łódź  U18
  30.51   2014-06-08   Biała Podlaska  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20319294929504 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl