Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Mariola KARAŚ
imię : Mariola
nazwisko : KARAŚ
data ur. : 1996-12-04 (Sen) 22 258
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.54 (+0.8)   2011-04-30   Kraków  U16
  13.28 (+0.5)   2012-09-09   Kraków  U18
  12.73 (+1.2)   2014-08-28   Sosnowiec  U20
  12.58 (+0.1)   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  12.20 (+0.2)   2017-06-24   Kraków  U23
  12.27 (+2.0)   2018-05-19   Łódź  U23
  12.55 (0.0)   2019-08-17   Częstochowa  Sen

  200 m wykres

  26.58 (+0.4)   2012-09-22   Kraków  U18
  26.07 (-0.8)   2013-09-22   Kraków  U18
  25.38 (+0.1)   2014-06-21   Kraków  U20
  26.08 (+0.9)   2015-06-14   Słubice  U20
  25.33 (-1.2)   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  24.32 (+0.7)   2017-06-11   Kraków  U23
  24.51 (+0.6)   2018-06-10   Kraków  U23

  300 m wykres

  43.64   2011-09-11   Kraków  U16
  42.32   2012-09-09   Kraków  U18
  41.81   2013-04-27   Kraków  U18
  40.48   2015-06-06   Kraków  U20
  39.63   2016-05-14   Kraków  U23
  39.22   2019-08-17   Częstochowa  Sen

  400 m wykres

  64.38   2011-05-08   Kielce  U16
  58.56   2012-07-21   Kraków  U18
  55.86   2013-07-27   Łódź  U18
  55.65   2014-06-29   Toruń  U20
  55.98   2015-06-28   Biała Podlaska  U20
  55.15   2016-07-30   Jelenia Góra  U23
  52.95   2017-07-01   Suwałki  U23
  53.52   2018-06-08   Chorzów  U23
  54.25   2019-07-09   Neapol (ITA)  Sen

  500 m wykres

  1:13.78   2016-05-07   Kraków (AWF)  U23
  1:11.90   2017-05-06   Kraków  U23
  1:10.41   2018-05-06   Kraków  U23

  600 m wykres

  1:41.29   2011-09-17   Rzeszów  U16

  400 m pł K wykres

  65.95   2014-09-07   Rzeszów  U20
  64.95   2015-09-06   Rzeszów  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31303596496582 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl