Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Paulina LIGARSKA
imię : Paulina
nazwisko : LIGARSKA
data ur. : 1996-04-09 (Sen) 22 282
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.44   2013-01-12   Brzeszcze  U18
   8.16   2014-01-11   Brzeszcze  U20
   8.09   2015-01-17   Łódź  U20
   8.22   2016-01-30   Toruń  U23
   8.30   2017-01-14   Łódź  U23

  800 m wykres

  2:33.39   2013-01-25   Spała  U18
  2:29.34   2014-01-24   Spała  U20
  2:22.40   2015-02-01   Spała  U20
  2:24.86   2016-03-05   Toruń  U23
  2:24.92   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  2:21.79   2018-01-28   Madrid (ESP)  U23

  Wzwyż wykres

  1.70   2013-01-24   Spała  U18
  1.66   2014-01-23   Spała  U20
  1.69   2015-01-17   Łódź  U20
  1.65   2016-01-30   Toruń  U23
  1.68   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  1.78   2018-01-28   Madrid (ESP)  U23
  1.70   2019-01-12   Warszawa  Sen

  W dal wykres

  5.23   2013-01-12   Brzeszcze  U18
  5.50   2014-01-11   Brzeszcze  U20
  5.45   2015-02-01   Spała  U20
  5.72   2016-03-05   Toruń  U23
  5.43   2017-02-18   Toruń  U23
  5.54   2018-02-17   Toruń  U23

  Kula (3) wykres

  11.58   2013-01-24   Spała  U18

  Kula (4) wykres

  10.29   2014-01-11   Brzeszcze  U20
  12.45   2015-01-24   Toruń  U20
  12.85   2016-03-05   Toruń  U23
  13.13   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  13.36   2018-02-17   Toruń  U23

  5-bój wykres

  3504   2014-01-24   Spała  U20
  3889   2015-02-01   Spała  U20
  3868   2016-03-05   Toruń  U23
  3822   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  4011   2018-02-17   Toruń  U23

  60 m pł K J Mł wykres

   9.26   2013-01-24   Spała  U18

  60 m pł K wykres

   9.45   2014-01-11   Brzeszcze  U20
   9.00   2015-01-31   Spała  U20
   9.26   2016-03-05   Toruń  U23
   9.28   2017-02-18   Toruń  U23
   8.99   2018-02-17   Toruń  U23
   9.04   2019-01-12   Warszawa  Sen

  5-bój J MŁ wykres

  3464   2013-01-25   Spała  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24758291244507 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl