Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Julia ZIEMBICKA
imię : Julia
nazwisko : ZIEMBICKA
data ur. : 2001-06-21 (U20) 19 49
płeć : Kobieta
klub : MKS-SMS Victoria Racibórz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  16.04 (+1.2)   2011-04-30   Kędzierzyn-Koźle  U12
  15.46 (-2.5)   2012-05-13   Kędzierzyn-Koźle  U12
  13.80 (-3.2)   2014-07-22   Sosnowiec  U14
  13.39 (-0.2)   2015-09-19   Bielsko-Biała  U16
  12.81 (-0.7)   2017-05-14   Sosnowiec  U18
  12.79 (+0.2)   2018-05-15   Chorzów  U18
  12.69 (+0.8)   2019-05-12   Chorzów  U20

  150 m wykres

  21.13   2014-08-12   Opava (CZE)  U14

  200 m wykres

  27.45 (-0.5)   2014-07-22   Sosnowiec  U14
  25.36 (0.0)   2017-06-04   Bielsko-Biała  U18
  25.82 (+1.4)   2018-05-19   Kraków  U18

  300 m wykres

  45.70   2014-06-21   Łódź  U14

  600 m wykres

  1:57.21   2012-06-24   Łódź  U12
  1:49.66   2013-09-07   Opole  U14
  1:54.09   2014-06-11   Kędzierzyn-Koźle  U14
  1:47.55   2015-06-07   Sosnowiec  U16

  80 pł wykres

  12.08 (+1.7)   2016-06-11   Sosnowiec  U16

  100 m pł MŁ wykres

  17.49 (-0.3)   2013-08-29   Sosnowiec  U14
  16.84 (0.0)   2014-07-06   Sosnowiec  U14
  15.01 (-0.3)   2015-09-19   Bielsko-Biała  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.33 (+2.0)   2017-07-28   Częstochowa  U18
  13.91 (+0.8)   2018-07-21   Częstochowa  U18

  100 m pł wykres

  14.78 (-1.1)   2017-06-11   Kraków  U18
  14.25 (+0.6)   2019-07-05   Racibórz  U20

  200 m pł wykres

  29.60 (+1.4)   2016-09-24   Słubice  U16

  300 m pł wykres

  49.32   2014-09-14   Częstochowa  U14
  47.91   2015-06-24   Częstochowa  U16

  Wzwyż wykres

  1.36   2015-06-06   Sosnowiec  U16

  W dal wykres

  3.68 (0.0)   2011-08-30   Kędzierzyn-Koźle  U12
  3.82 (+1.7)   2012-05-13   Kędzierzyn-Koźle  U12
  4.49 (0.0)   2014-08-12   Opava (CZE)  U14
  4.38 (0.0)   2015-06-07   Sosnowiec  U16

  Kula (3) wykres

   7.52   2015-06-06   Sosnowiec  U16

  5-bój K MŁ wykres

  2550   2015-06-07   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22479486465454 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl