Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Klaudia ŚLIWIŃSKA
imię : Klaudia
nazwisko : ŚLIWIŃSKA
data ur. : 2000-03-06 (U23) 20 122
płeć : Kobieta
klub : ULKS Bielgim Bielany

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.05 (+0.8)   2013-05-12   Sosnowiec  U14
  14.00 (+1.2)   2015-06-20   Bielsko-Biała  U16

  300 m wykres

  50.09   2012-05-26   Bielsko-Biała  U14
  47.81   2013-05-01   Bielsko-Biała  U14
  44.46   2015-06-20   Bielsko-Biała  U16

  400 m wykres

  73.81   2012-09-15   Rzeszów  U14
  66.95   2013-06-08   Kraków  U14
  66.34   2014-08-28   Sosnowiec  U16

  600 m wykres

  2:02.30   2011-06-01   Sosnowiec  U12
  1:54.51   2012-09-09   Kraków  U14
  1:46.68   2013-06-16   Bielsko-Biała  U14
  1:48.26   2014-08-30   Chorzów  U16
  1:50.45   2015-10-04   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  2:34.78   2013-09-15   Mielec  U14

  1000 m wykres

  3:23.96   2012-09-22   Kraków  U14
  3:13.48   2013-06-08   Kraków  U14
  3:11.16   2014-06-07   Kraków  U16
  3:16.19   2015-05-09   Kraków  U16

  100 m pł MŁ wykres

  19.54 (+0.3)   2015-09-19   Kraków  U16

  300 m pł wykres

  51.20   2015-06-13   Bielsko-Biała  U16

  Dysk (0.75) wykres

  19.43   2014-06-07   Kraków  U16
  32.19   2015-09-19   Kraków  U16

  Wzwyż wykres

  1.27   2015-10-03   Sosnowiec  U16

  W dal wykres

  3.58 (+0.1)   2011-07-16   Sosnowiec  U12
  4.10 (-0.1)   2012-06-02   Kraków  U14
  4.53 (+0.6)   2013-09-22   Kraków  U14
  4.28 (+0.1)   2015-10-04   Sosnowiec  U16

  Kula (3) wykres

   8.00   2014-09-06   Citta di Majano (ITA)  U16
   9.31   2015-10-03   Sosnowiec  U16
   8.71   2016-05-07   Kraków  U18
   9.26   2017-05-20   Kraków  U18

  Kula (4) wykres

   8.81   2018-05-19   Kraków  U20

  Dysk (1) wykres

  27.86   2015-08-29   Chorzów  U16
  33.91   2016-07-16   Puławy  U18
  34.65   2017-05-20   Kraków  U18
  32.62   2018-05-19   Kraków  U20

  5-bój K MŁ wykres

  2052   2015-10-03   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27815318107605 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl