Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra ŚMIECH
imię : Aleksandra
nazwisko : ŚMIECH
data ur. : 1997-10-02 (Sen) 23 21
płeć : Kobieta
klub : KS Agros Zamość

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  28.45   2012-07-14   Puławy  U16

  Kula (3) wykres

   7.95   2011-06-12   Kraków  U16
   9.19   2012-06-09   Krasnystaw  U16
  10.44   2013-05-11   Hrubieszów  U18
  10.99   2014-05-04   Hrubieszów  U18

  Kula (4) wykres

   9.27   2015-05-16   Hrubieszów  U20
  10.89   2017-05-21   Warszawa  U23

  Młot (3) wykres

  30.86   2012-09-02   Rzeszów  U16
  45.46   2013-09-21   Częstochowa  U18
  54.78   2014-09-07   Zamość  U18

  Dysk (1) wykres

  27.88   2013-05-12   Rzeszów  U18
  30.70   2014-05-01   Stalowa Wola  U18
  28.70   2015-05-16   Hrubieszów  U20
  29.63   2017-05-26   Łódź  U23

  Młot (4) wykres

  34.31   2013-07-14   Puławy  U18
  46.12   2014-09-06   Biała Podlaska  U18
  50.39   2015-05-30   Biała Podlaska  U20
  54.00   2016-06-04   Zamość  U20
  62.73   2017-07-23   Białystok  U23
  64.96   2018-07-08   Kraków  U23
  68.86   2019-07-27   Stalowa Wola  U23
  67.47   2020-06-27   Warszawa  Sen

  Oszczep (500) wykres

  14.96   2012-06-17   Zamość  U16

  Ciężarek (9) wykres

  17.26   2018-09-30   Warszawa  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15619897842407 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl