Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Anna WOJCIESZEK
imię : Anna
nazwisko : WOJCIESZEK
data ur. : 1991-03-16 (Sen) 29 151
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.86 (+1.1)   2014-06-08   Siedlce  Sen
  12.49 (-0.9)   2015-06-02   Łomża  Sen
  12.35 (-0.5)   2016-10-02   Kraków  Sen
  12.38 (+2.0)   2017-05-21   Warszawa  Sen
  12.46 (+0.5)   2018-05-20   Piaseczno  Sen
  12.29 (+0.4)   2019-06-15   Warszawa  Sen
  12.22 (-1.5)   2020-08-07   Lublin  Sen

  200 m wykres

  26.64 (+0.1)   2014-06-01   Białystok  Sen
  25.38 (0.0)   2015-06-02   Łomża  Sen
  25.32 (+1.1)   2016-10-02   Kraków  Sen
  25.15 (+0.6)   2017-06-25   Warszawa  Sen
  25.49 (+0.1)   2018-06-24   Warszawa  Sen
  25.24 (+1.6)   2019-06-16   Warszawa  Sen
  24.99 (-1.1)   2020-08-07   Lublin  Sen

  300 m wykres

  40.76   2015-05-09   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  63.43   2013-06-07   Łódź  U23
  58.79   2014-06-18   Białystok  Sen
  57.91   2015-05-22   Łódź  Sen
  58.15   2017-05-20   Łódź  Sen

  100 m pł wykres

  14.80 (-1.3)   2017-06-25   Warszawa  Sen
  14.00 (+1.2)   2019-08-25   Radom  Sen
  13.92 (+0.5)   2020-08-13   Sopot  Sen

  300 m pł wykres

  44.55   2015-05-16   Warszawa  Sen

  400 m pł K wykres

  67.54   2014-06-14   Warszawa  Sen
  61.04   2015-06-20   Warszawa  Sen
  61.11   2016-09-17   Łódź  Sen
  60.70   2017-07-16   Płock  Sen
  60.61   2018-07-20   Lublin  Sen

  W dal wykres

  4.48 (0.0)   2011-05-21   Warszawa  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.32960200309753 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl