Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Bartosz KAWKA
imię : Bartosz
nazwisko : KAWKA
data ur. : 1997-09-01 (U23) 21 355
płeć : Mężczyzna
klub : KS Agros Zamość

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

   8.38   2011-09-10   Lublin  U16
  10.94   2012-07-14   Puławy  U16
  11.90   2013-05-12   Rzeszów  U18
  15.70   2014-05-17   Mielec  U18

  Kula (6) wykres

  14.86   2015-06-28   Biała Podlaska  U20
  16.35   2016-07-02   Suwałki  U20

  Kula (7.26) wykres

  13.35   2016-09-03   Częstochowa  U20
  14.07   2017-05-21   Warszawa  U23
  14.26   2018-06-30   Sieradz  U23
  14.48   2019-06-29   Lublin  U23

  Dysk (1) wykres

  24.41   2011-09-18   Białystok  U16
  37.36   2012-09-08   Puławy  U16

  Dysk (1.5) wykres

  25.66   2012-05-12   Lublin  U16
  31.28   2013-06-23   Puławy  U18
  43.14   2014-06-22   Rzeszów  U18

  Dysk (2) wykres

  41.30   2015-05-30   Biała Podlaska  U20
  40.61   2016-05-28   Biała Podlaska  U20
  41.32   2017-09-03   Jelenia Góra  U23
  39.72   2018-05-26   Lublin  U23
  37.96   2019-06-01   Zamość  U23

  Młot (5) wykres

  34.14   2014-05-04   Hrubieszów  U18

  Młot (6) wykres

  36.13   2015-06-06   Zamość  U20
  52.08   2016-06-11   Zamość  U20

  Oszczep (600) wykres

  26.12   2012-06-09   Krasnystaw  U16

  Oszczep (700) wykres

  34.53   2014-05-04   Hrubieszów  U18

  Dysk (1.75) wykres

  46.17   2015-06-06   Zamość  U20
  46.92   2016-07-02   Suwałki  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21631383895874 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl