Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Julia
nazwisko : BOGIŃCZUK
data ur. : 1998-06-06 (U23) 22 30
płeć : Kobieta
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.50 (-0.2)   2011-09-10   Wrocław  U14
  13.73 (+0.1)   2012-06-17   Wrocław  U16
  13.68 (+0.3)   2013-06-09   Wrocław  U16
  13.72 (-0.1)   2014-09-13   Wrocław  U18
  13.54 (+1.0)   2015-05-31   Wrocław  U18
  13.42 (-0.6)   2016-06-17   Wrocław  U20

  150 m wykres

  20.34   2014-04-26   Zgorzelec  U18

  200 m wykres

  28.71 (-0.8)   2012-06-17   Wrocław  U16
  28.61 (-1.5)   2013-06-15   Wrocław  U16
  28.01 (-0.2)   2014-07-13   Wrocław  U18
  27.58 (-0.1)   2015-08-05   Łódź  U18
  27.81 (+0.7)   2016-06-04   Warszawa  U20

  300 m wykres

  49.39   2011-09-10   Wrocław  U14
  46.35   2012-09-01   Wrocław  U16
  45.60   2014-09-13   Wrocław  U18

  600 m wykres

  1:50.98   2013-08-30   Zielona Góra  U16

  800 m wykres

  2:42.37   2014-07-14   Wrocław  U18
  2:35.53   2015-08-06   Łódź  U18
  2:35.28   2016-06-05   Warszawa  U20

  100 m pł MŁ wykres

  15.97 (-0.7)   2013-09-29   Radom  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.71 (-2.0)   2014-06-01   Wrocław  U18
  15.02 (-1.1)   2015-07-11   Sosnowiec  U18

  100 m pł wykres

  15.46 (+0.7)   2016-06-04   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.40   2012-05-20   Wrocław  U16
  1.45   2014-07-13   Wrocław  U18
  1.59   2015-08-05   Łódź  U18
  1.56   2016-05-07   Wrocław  U20

  W dal wykres

  4.28 (0.0)   2011-09-10   Wrocław  U14
  4.93 (+0.1)   2012-06-17   Wrocław  U16
  5.14 (+0.3)   2013-06-09   Wrocław  U16
  5.22 (+0.4)   2014-06-01   Wrocław  U18
  5.41 (+1.9)   2015-08-06   Łódź  U18
  5.59 (0.0)   2016-05-14   Bogatynia  U20

  Kula (3) wykres

   7.30   2012-05-12   Wrocław  U16
   8.95   2013-08-30   Zielona Góra  U16
  11.02   2014-07-13   Wrocław  U18
  12.19   2015-08-05   Łódź  U18

  Kula (4) wykres

  10.67   2016-05-07   Wrocław  U20

  Oszczep (600) wykres

  28.71   2014-08-16   Jablonec (CZE)  U18
  35.62   2016-05-08   Wrocław  U20

  7-bój wykres

  4451   2016-05-08   Wrocław  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4142   2014-07-14   Wrocław  U18
  4685   2015-08-06   Łódź  U18

  4-bój K MŁ wykres

  2059   2013-05-11   Wrocław  U16

  Oszczep (500) wykres

  31.73   2013-06-09   Wrocław  U16
  32.64   2014-07-14   Wrocław  U18
  35.90   2015-05-31   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.30390501022339 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl