Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Anna
nazwisko : BIOŁY
data ur. : 1999-08-12 (U23) 20 332
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.75 (+0.2)   2014-05-10   Wrocław  U16
  13.96 (+2.0)   2016-09-30   Kędzierzyn-Koźle  U18

  200 m wykres

  28.58 (-2.2)   2013-05-18   Opole  U16
  28.01 (0.0)   2014-05-10   Wrocław  U16
  27.75 (-0.4)   2015-10-03   Sosnowiec  U18
  28.00 (+0.4)   2017-06-03   Kraków  U20
  28.50 (+1.0)   2018-06-01   Suwałki  U20

  300 m wykres

  45.22   2012-09-16   Częstochowa  U14
  44.49   2015-04-25   Częstochowa  U18

  600 m wykres

  1:48.15   2012-05-05   Częstochowa  U14
  1:47.14   2013-05-11   Wrocław  U16
  1:45.77   2014-05-03   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:29.77   2015-10-04   Sosnowiec  U18
  2:33.34   2017-06-04   Kraków  U20
  2:31.28   2018-06-02   Suwałki  U20

  1000 m wykres

  3:24.73   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U14

  80 pł wykres

  13.10 (+0.3)   2016-09-30   Kędzierzyn-Koźle  U18

  100 m pł MŁ wykres

  16.11 (-1.7)   2013-09-28   Radom  U16
  15.26 (+0.2)   2014-05-03   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.15 (+1.6)   2015-05-16   Opole  U18

  100 m pł wykres

  15.77 (-0.2)   2017-05-13   Wrocław  U20
  15.98 (-0.8)   2018-06-01   Suwałki  U20

  300 m pł wykres

  49.16   2013-09-14   Opole  U16
  46.32   2014-05-24   Łódź  U16

  400 m pł K wykres

  65.58   2015-05-16   Opole  U18

  Wzwyż wykres

  1.52   2015-05-09   Wrocław  U18
  1.61   2017-06-03   Kraków  U20
  1.50   2018-06-01   Suwałki  U20

  W dal wykres

  4.03 (+2.0)   2012-04-28   Wrocław  U14
  4.61 (+0.4)   2013-05-04   Wrocław  U16
  4.90 (+1.0)   2014-05-03   Wrocław  U16
  4.84 (+1.0)   2015-10-04   Sosnowiec  U18
  5.15 (+1.0)   2017-05-01   Częstochowa  U20
  4.83 (+0.9)   2018-05-05   Wrocław  U20

  Kula (3) wykres

   8.60   2013-05-12   Wrocław  U16
   9.35   2014-09-06   Opole  U16
  10.22   2015-04-25   Częstochowa  U18

  Kula (4) wykres

   8.84   2017-06-03   Kraków  U20
   8.35   2018-06-01   Suwałki  U20

  Oszczep (600) wykres

  36.69   2017-06-04   Kraków  U20
  41.63   2018-06-24   Włocławek  U20
  34.63   2019-04-27   Opole  U23

  7-bój wykres

  4438   2017-06-04   Kraków  U20
  4202   2018-06-02   Suwałki  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4336   2015-10-03   Sosnowiec  U18

  4-bój K MŁ wykres

  2129   2013-05-11   Wrocław  U16
  2406   2014-05-03   Wrocław  U16

  Oszczep (500) wykres

  36.01   2015-10-04   Sosnowiec  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27652096748352 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl