Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Natalia
nazwisko : NYKLEWICZ
data ur. : 1996-01-18 (Sen) 24 277
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  28.01 (-0.7)   2012-09-09   Toruń  U18
  27.60 (+1.1)   2013-07-26   Łódź  U18
  27.01 (+0.2)   2015-05-16   Bydgoszcz  U20

  800 m wykres

  2:40.77   2012-10-07   Zielona Góra  U18
  2:36.00   2013-05-12   Bydgoszcz  U18
  2:43.67   2015-06-07   Kraków  U20

  100 m pł J MŁ wykres

  16.03 (-0.9)   2012-10-06   Zielona Góra  U18
  15.39 (-0.7)   2013-07-26   Łódź  U18

  100 m pł wykres

  15.97 (+0.9)   2012-06-09   Toruń  U18
  15.99 (-2.3)   2014-06-07   Zgorzelec  U20
  15.38 (-1.0)   2015-05-16   Bydgoszcz  U20

  Wzwyż wykres

  1.55   2011-09-17   Gdańsk  U16
  1.66   2012-10-06   Zielona Góra  U18
  1.67   2013-05-11   Bydgoszcz  U18
  1.54   2014-06-07   Zgorzelec  U20
  1.70   2015-06-28   Biała Podlaska  U20

  W dal wykres

  4.71 (+1.0)   2011-09-18   Gdańsk  U16
  4.95 (0.0)   2012-06-09   Toruń  U18
  5.46 (+0.6)   2013-07-27   Łódź  U18
  5.32 (+1.3)   2014-05-17   Bydgoszcz  U20
  5.37 (+1.1)   2015-06-07   Kraków  U20

  Kula (3) wykres

  12.77   2012-10-06   Zielona Góra  U18
  13.81   2013-06-21   Toruń  U18

  Kula (4) wykres

  11.41   2014-05-24   Toruń  U20
  12.52   2015-05-16   Bydgoszcz  U20

  Oszczep (600) wykres

  35.27   2014-05-17   Bydgoszcz  U20
  36.62   2015-05-10   Toruń  U20

  7-bój wykres

  4620   2015-06-07   Kraków  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4396   2012-10-07   Zielona Góra  U18
  4954   2013-07-27   Łódź  U18

  Oszczep (500) wykres

  37.78   2012-04-27   Bydgoszcz  U18
  38.12   2013-05-12   Bydgoszcz  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17932915687561 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl