Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Kamil
nazwisko : DULEMBA
data ur. : 2000-02-25 (U23) 20 165
płeć : Mężczyzna
klub : SKS Kusy Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.36 (0.0)   2013-09-10   Brno (CZE)  U14
   8.02 (0.0)   2014-09-08   Brno (CZE)  U16

  100 m wykres

  15.98 (-0.7)   2011-09-25   Kraków  U12
  14.82 (-1.4)   2012-09-09   Kraków  U14
  13.11 (+1.5)   2013-09-22   Kraków  U14
  12.58 (+1.8)   2014-09-06   Kraków  U16
  12.28 (+0.9)   2015-09-05   Kraków  U16
  12.09 (-0.4)   2016-06-18   Białystok  U18

  200 m wykres

  29.22 (-0.6)   2013-06-15   Kielce  U14
  27.21 (-0.1)   2014-05-17   Kraków  U16
  25.17 (0.0)   2015-05-31   Kraków  U16

  300 m wykres

  56.52   2011-09-25   Kraków  U12
  49.32   2012-09-22   Kraków  U14
  44.84   2013-06-08   Kraków  U14
  40.96   2014-06-07   Kraków  U16
  42.10   2015-05-01   Kraków  U16

  1000 m wykres

  3:12.59   2015-09-05   Kraków  U16

  110 m pł MŁ wykres

  19.43 (-0.5)   2014-09-20   Kraków  U16
  17.69 (+0.6)   2015-06-13   Białystok  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  18.04 (-0.3)   2016-05-15   Kraków  U18

  300 m pł wykres

  48.95   2014-05-10   Kraków  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  65.26   2015-10-04   Kraków  U16

  Wzwyż wykres

  1.35   2012-09-22   Kraków  U14
  1.53   2013-09-10   Brno (CZE)  U14
  1.70   2014-09-13   Kraków  U16
  1.50   2015-05-31   Kraków  U16
  1.65   2016-05-07   Kraków  U18

  W dal wykres

  5.73 (0.0)   2014-09-08   Brno (CZE)  U16
  5.47 (+1.4)   2015-09-19   Kraków  U16

  Kula (5) wykres

   9.62   2015-09-05   Kraków  U16

  Dysk (1) wykres

  18.78   2015-10-04   Kraków  U16

  Oszczep (600) wykres

  38.20   2015-09-19   Kraków  U16

  Oszczep (700) wykres

  31.51   2015-05-31   Kraków  U16

  6-bój M MŁ wykres

  2891   2015-09-05   Kraków  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25341296195984 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl