Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : KACZOCHA
data ur. : 1977-09-22 (Masters) 43 225
płeć : Mężczyzna
klub : KS Stal Ostrów Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.83 (+0.5)   2005-04-30   Poznań  Sen
  11.89 (-1.1)   2008-05-17   Poznań  Sen

  Wzwyż wykres

  2.20   1998-06-13   Sopot  U23
  2.22   1999-06-06   Lublin  U23
  2.20   2000-06-20   Barcelona  Sen
  2.22   2001-07-06   Biała Podlaska  Sen
  2.22   2002-07-13   Sopot  Sen
  2.18   2003-06-27   Gdańsk  Sen
  2.05   2004-07-17   Poznań  Sen
  2.08   2005-09-03   Kolín  Sen
  2.08   2006-09-02   Pardubice Cze  Sen
  2.06   2007-08-26   Pardubice CZE  Sen
  2.13   2008-05-31   Jihlava CZE  Sen
  2.02   2009-07-11   Mladá Boleslav (CZE)  Sen
  2.01   2010-05-22   Třebíč (CZE)  Sen
  2.03   2011-06-25   Stará Boleslav (CZE)  Sen
  1.89   2012-05-26   Jablonec (CZE)  Sen
  1.90   2013-08-24   Toruń  Masters
  1.94   2014-05-31   Jablonec (CZE)  Masters

  W dal wykres

  6.72 (0.0)   2005-04-30   Poznań  Sen
  6.39 (+1.9)   2006-06-10   Hradec Kralowe CZE  Sen
  6.82 (-0.7)   2007-08-26   Pardubice CZE  Sen
  6.88 (+1.9)   2009-05-23   Jablonec (CZE)  Sen
  6.72 (+0.9)   2010-06-05   Nové Město nad Metují (CZE)  Sen
  6.55 (0.0)   2011-05-21   Liberec (CZE)  Sen
  6.16 (+0.2)   2013-08-24   Toruń  Masters
  6.39 (-0.6)   2014-05-18   Liberec (CZE)  Masters

  Trójskok wykres

  13.70 (0.0)   2001-06-16   Pardubice  Sen
  12.68 (+1.0)   2006-06-10   Hradec Kralowe CZE  Sen
  13.24 (-0.7)   2008-05-31   Jihlava CZE  Sen
  13.05 (0.0)   2009-05-23   Jablonec (CZE)  Sen
  12.84 (+0.8)   2010-05-22   Třebíč (CZE)  Sen
  12.31 (0.0)   2011-05-21   Liberec (CZE)  Sen

  Kula (7.26) wykres

  10.18   2008-08-30   Leszno  Sen

  Oszczep (800) wykres

  38.04   2008-08-30   Leszno  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14777708053589 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl