Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Robert URBANEK
imię : Robert
nazwisko : URBANEK
data ur. : 1987-04-29 (Sen) 33 220
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Aleksandrów Łódzki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  13.62   2003-06-07   Łódź  U18
  15.78   2004-07-23   Zielona Góra  U18

  Kula (6) wykres

  15.43   2005-05-25   Łódź  U20
  16.72   2006-07-08   Słupsk  U20

  Kula (7.26) wykres

  10.89   2003-05-10   Łęczyca  U18
  13.49   2005-09-08   Kutno  U20
  14.36   2006-09-14   Łódź  U20
  16.21   2007-09-22   Łódź  U23
  15.22   2008-05-10   Łęczyca  U23
  15.68   2009-06-06   Warszawa  U23
  14.53   2010-05-28   Warszawa  Sen
  15.85   2011-09-03   Aleksandrów Łódzki  Sen

  Dysk (1) wykres

  54.46   2002-09-29   Siedlce  U16

  Dysk (1.5) wykres

  32.90   2002-05-31   Łódź  U16
  47.12   2003-08-23   Olsztyn  U18
  54.66   2004-07-25   Zielona Góra  U18

  Dysk (2) wykres

  47.09   2004-06-18   Łódź  U18
  47.83   2005-06-08   Płock  U20
  50.84   2006-05-06   Łęczyca  U20
  56.18   2007-09-02   Warszawa  U23
  62.22   2008-08-30   Częstochowa  U23
  60.54   2009-06-07   Warszawa  U23
  60.74   2010-08-22   Kielce  Sen
  64.37   2011-09-20   Warszawa  Sen
  66.93   2012-05-19   Halle (GER)  Sen
  65.30   2013-07-19   Toruń  Sen
  65.75   2014-05-17   Halle (GER)  Sen
  66.31   2015-08-09   Szczecin  Sen
  65.56   2016-06-18   Szczecin  Sen
  66.73   2017-06-29   Sollentuna (SWE)  Sen
  65.15   2018-05-27   Radom  Sen
  65.81   2019-06-22   Nancy (FRA)  Sen
  65.99   2020-06-27   Aleksandrów Łódzki  Sen

  Dysk (1.75) wykres

  48.80   2003-09-13   Łódź  U18
  53.01   2005-09-18   Warszawa  U20
  57.32   2006-06-04   Kielce  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15177583694458 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl