Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jakub NICPOŃ
imię : Jakub
nazwisko : NICPOŃ
data ur. : 1998-05-06 (Sen) 23 39
płeć : Mężczyzna
klub : MKL Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.43 (0.0)   2012-05-10   Police  U16
  11.60 (+0.9)   2013-09-14   Szczecin  U16
  11.38 (+2.0)   2014-05-08   Police  U18
  11.14 (+1.1)   2015-08-05   Łódź  U18
  11.17 (+1.9)   2016-05-14   Szczecin  U20
  11.25 (+0.3)   2017-06-10   Poznań  U20
  11.33 (+1.6)   2018-06-02   Białogard  U23
  11.03 (+0.3)   2019-06-01   Sulęcin  U23
  11.00 (+1.5)   2020-08-29   Szczecin  U23
  11.27 (-0.4)   2021-05-14   Bydgoszcz  Sen

  200 m wykres

  25.39 (0.0)   2012-09-20   Police  U16
  22.78 (+1.9)   2014-06-08   Biała Podlaska  U18
  22.55 (+0.6)   2015-06-06   Gdańsk  U18
  22.73 (+0.8)   2016-07-09   Białogard  U20
  22.83 (-0.5)   2017-06-11   Poznań  U20
  22.95 (+1.9)   2018-06-02   Białogard  U23
  23.19 (+0.8)   2019-07-06   Kraków  U23
  22.48 (+2.0)   2020-08-29   Szczecin  U23

  300 m wykres

  39.29   2012-05-19   Szczecin  U16
  36.85   2013-09-14   Szczecin  U16
  37.23   2014-05-04   Toruń  U18
  37.62   2017-04-29   Złocieniec  U20

  400 m wykres

  50.81   2014-06-07   Biała Podlaska  U18
  51.33   2015-05-23   Postomino  U18
  51.47   2018-05-26   Białogard  U23
  51.06   2019-05-11   Słupsk  U23
  50.62   2020-08-08   Gdańsk  U23
  51.47   2021-05-14   Bydgoszcz  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15752291679382 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl