Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Natalia WĘGLARZ
imię : Natalia
nazwisko : WĘGLARZ
data ur. : 1998-01-17 (U23) 22 315
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.08 (+1.4)   2012-10-06   Sosnowiec  U16
  12.69 (+0.9)   2013-06-23   Bielsko-Biała  U16
  12.58 (+0.9)   2015-06-24   Częstochowa  U18

  200 m wykres

  26.07 (0.0)   2013-09-07   Chorzów  U16
  25.83 (-0.1)   2014-05-24   Sosnowiec  U18
  25.35 (0.0)   2015-06-18   Wrocław  U18
  24.76 (+1.9)   2016-06-05   Częstochowa  U20
  24.71 (+0.3)   2017-06-04   Bielsko-Biała  U20
  24.03 (+2.0)   2018-07-22   Lublin  U23
  25.01 (-0.6)   2019-09-01   Kraków  U23
  24.42 (+0.1)   2020-08-23   Kraków  U23

  300 m wykres

  42.15   2012-06-09   Chorzów  U16
  41.06   2013-10-05   Sosnowiec  U16
  40.77   2015-09-19   Bielsko-Biała  U18
  38.41   2016-05-14   Bielsko-Biała  U20
  38.63   2018-05-19   Warszawa  U23

  400 m wykres

  58.31   2014-06-14   Łódź  U18
  56.20   2015-08-06   Łódź  U18
  55.02   2016-07-02   Suwałki  U20
  56.49   2017-06-03   Bielsko-Biała  U20
  54.37   2018-06-30   Sieradz  U23
  56.83   2019-06-29   Lublin  U23
  54.63   2020-09-14   Łódź  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13632202148438 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl