Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Weronika DOMAGAŁA
imię : Weronika
nazwisko : DOMAGAŁA
data ur. : 1998-10-03 (U23) 20 293
płeć : Kobieta
klub : AKL Ursynów Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.16 (+0.9)   2012-09-08   Warszawa  U16
  13.92 (+1.3)   2013-05-25   Warszawa  U16
  14.22 (+0.6)   2014-08-09   Białogard  U18
  14.04 (-0.7)   2015-05-16   Warszawa  U18
  14.13 (+0.2)   2016-07-23   Białogard  U20
  14.13 (0.0)   2017-06-10   Siedlce  U20
  13.86 (+1.1)   2018-09-09   Warszawa  U23
  13.68 (+1.1)   2019-07-05   Warszawa  U23

  200 m wykres

  30.74 (-1.8)   2012-06-10   Warszawa  U16
  29.42 (+1.0)   2013-07-16   Warszawa  U16
  28.50 (-0.1)   2014-09-08   Warszawa  U18
  28.50 (+0.3)   2015-06-13   Łódź  U18
  29.17 (0.0)   2016-07-23   Białogard  U20
  28.96 (+0.8)   2017-05-21   Warszawa  U20
  28.03 (+0.3)   2018-09-09   Warszawa  U23
  28.34 (+0.1)   2019-05-18   Warszawa  U23

  300 m wykres

  48.94   2012-05-27   Warszawa  U16
  46.19   2013-09-14   Pasłęk  U16
  46.10   2015-05-09   Warszawa  U18
  44.18   2019-05-11   Warszawa  U23

  400 m wykres

  65.48   2014-06-21   Radom  U18
  65.14   2015-05-16   Warszawa  U18
  64.98   2016-09-17   Warszawa  U20
  66.32   2017-07-29   Białogard  U20
  61.61   2018-09-02   Warszawa  U23
  62.73   2019-06-15   Warszawa  U23

  600 m wykres

  1:49.75   2015-05-03   Łódź  U18
  1:47.37   2016-09-03   Piaseczno  U20
  1:47.49   2018-05-13   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:40.38   2016-06-12   Warszawa  U20
  2:30.54   2017-06-25   Warszawa  U20
  2:29.59   2018-05-27   Warszawa  U23

  300 m pł wykres

  50.42   2014-09-08   Warszawa  U18

  400 m pł K wykres

  71.01   2014-06-14   Warszawa  U18
  71.77   2015-06-20   Warszawa  U18
  71.81   2018-06-24   Warszawa  U23

  Przełaj wykres

  :07:44   2015-03-21   Iława  U18
  :08:08   2017-03-11   Jelenia Góra  U20

  W dal wykres

  3.98 (-0.3)   2012-05-27   Warszawa  U16
  4.55 (+0.2)   2014-05-11   Warszawa  U18
  4.45 (+0.2)   2015-09-06   Warszawa  U18
  4.25 (+1.6)   2016-06-11   Warszawa  U20
  4.55 (0.0)   2017-07-29   Białogard  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12847709655762 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl