Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Daniel KRYZEL
imię : Daniel
nazwisko : KRYZEL
data ur. : 2000-07-16 (U23) 20 102
płeć : Mężczyzna
klub : ULKS Talex Borzytuchom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  44.39   2014-07-05   Białogard  U16

  600 m wykres

  1:36.23   2014-07-05   Białogard  U16
  1:32.59   2015-08-22   Chojnice  U16

  800 m wykres

  2:00.10   2017-08-26   Spała  U18

  1000 m wykres

  3:19.24   2012-08-25   Chojnice  U14
  3:06.40   2013-06-22   Łódź  U14
  2:52.31   2014-08-23   Chojnice  U16
  2:46.10   2015-09-05   Gdańsk  U16
  2:39.27   2016-08-20   Chojnice  U18
  2:34.99   2017-08-19   Chojnice  U18
  2:42.97   2018-08-18   Chojnice  U20
  2:34.97   2019-04-27   Złocieniec  U20

  1500 m wykres

  4:31.46   2014-08-09   Białogard  U16
  4:09.66   2016-07-26   Chojnice  U18
  4:08.20   2017-06-24   Gdańsk  U18
  4:02.52   2018-05-12   Słupsk  U20
  4:04.73   2019-06-22   Białogard  U20
  4:14.47   2020-08-28   Ciechanów  U23

  2000 m wykres

  6:09.53   2014-08-30   Gdańsk  U16
  5:51.4   2015-09-26   Radom  U16
  6:04.31   2016-05-31   Chojnice  U18

  3000 m wykres

   9:03.47   2016-08-04   Wrocław  U18
   8:59.30   2017-06-04   Piła  U18
   8:39.44   2018-05-19   Białogard  U20
   8:45.98   2019-05-11   Słupsk  U20
   8:48.35   2020-08-15   Gdańsk  U23

  5000 m wykres

  15:31.97   2018-05-26   Sopot  U20
  15:25.33   2019-05-18   Szczecinek  U20
  15:48.08   2020-07-25   Karpacz  U23

  10000 m wykres

  31:55.41   2020-09-19   Karpacz  U23

  Mila wykres

  4:41.15   2016-04-23   Postomino  U18

  2000 m prz wykres

  6:26.24   2016-06-04   Zamość  U18
  6:21.5   2017-05-13   Słupsk  U18
  6:05.08   2020-08-19   Wałcz  U23

  3000 m prz wykres

   9:47.92   2019-06-01   Zamość  U20
   9:40.30   2020-09-04   Biała Podlaska  U23

  Przełaj wykres

  :17:15   2016-03-19   Żagań  U18
  :16:23   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :19:07   2018-03-17   Żagań  U20
  :22:22   2019-03-23   Olszyna  U20

  W dal wykres

  4.70 (0.0)   2015-06-16   Cetniewo  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.2284140586853 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl