Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Jacek MAJEWSKI
imię : Jacek
nazwisko : MAJEWSKI
data ur. : 2000-04-28 (U23) 20 103
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.89 (-3.0)   2012-05-26   Bielsko-Biała  U14
   7.98 (0.0)   2013-09-22   Pszczyna  U14

  100 m wykres

  13.83 (+0.6)   2012-09-09   Sosnowiec  U14
  12.80 (+1.7)   2013-06-16   Bielsko-Biała  U14
  11.87 (+1.2)   2014-08-28   Sosnowiec  U16
  11.75 (-0.5)   2015-08-29   Chorzów  U16
  11.14 (+0.2)   2016-06-04   Częstochowa  U18
  11.06 (+0.7)   2017-08-04   Warszawa  U18
  10.92 (+1.9)   2018-05-26   Częstochowa  U20
  14.80 (+1.2)   2019-05-18   Kraków  U20
  10.77 (+1.1)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U23

  200 m wykres

  24.14 (0.0)   2014-08-23   Częstochowa  U16
  23.42 (+0.4)   2015-08-27   Sosnowiec  U16
  22.41 (+2.0)   2016-06-05   Częstochowa  U18
  22.52 (+0.2)   2017-08-27   Chorzów  U18
  21.80 (+1.0)   2018-05-06   Kraków  U20
  21.78 (+1.9)   2019-06-08   Bielsko-Biała  U20
  21.78 (+0.8)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U23

  300 m wykres

  37.26   2014-09-14   Częstochowa  U16
  36.16   2015-10-03   Sosnowiec  U16
  35.58   2016-09-11   Bielsko-Biała  U18
  34.75   2018-05-01   Częstochowa  U20
  34.45   2019-05-01   Częstochowa  U20

  400 m wykres

  50.16   2016-08-04   Wrocław  U18
  47.77   2018-06-16   Vyškov (CZE)  U20
  48.03   2019-07-04   Racibórz  U20

  W dal wykres

  4.37 (+2.0)   2012-04-28   Bielsko-Biała  U14
  5.63 (0.0)   2013-09-22   Pszczyna  U14
  5.84 (+1.7)   2014-06-14   Częstochowa  U16
  6.24 (+1.7)   2015-09-13   Opole  U16
  6.09 (0.0)   2016-09-18   Pszczyna  U18

  W dal strefa wykres

  4.52   2012-06-23   Łódź  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.020740985870361 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl