Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Martyna
nazwisko : POLIT
data ur. : 1998-11-02 (U23) 21 253
płeć : Kobieta
klub : UKS 5 Plus Rydułtowy

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.53 (+1.3)   2012-09-23   Bielsko-Biała  U16
  13.36 (+0.5)   2014-08-28   Sosnowiec  U18
  13.18 (+0.6)   2015-08-27   Sosnowiec  U18
  13.08 (-0.6)   2016-05-07   Kraków  U20
  13.12 (+1.1)   2017-05-06   Kraków  U20

  150 m wykres

  19.87   2017-04-30   Chorzów  U20

  200 m wykres

  27.51 (+0.2)   2014-08-28   Sosnowiec  U18
  26.71 (-0.3)   2015-08-27   Sosnowiec  U18
  26.21 (+0.2)   2016-06-05   Częstochowa  U20
  26.71 (+0.3)   2017-05-06   Kraków  U20

  300 m wykres

  49.02   2012-09-09   Sosnowiec  U16
  45.61   2013-05-01   Bielsko-Biała  U16
  43.01   2014-09-14   Częstochowa  U18
  42.56   2015-06-13   Bielsko-Biała  U18
  42.39   2016-05-01   Sosnowiec  U20
  43.13   2017-05-13   Rybnik  U20

  400 m wykres

  61.01   2014-06-07   Bielsko-Biała  U18
  60.12   2015-06-20   Opole  U18
  59.00   2016-09-03   Kraków  U20
  62.85   2017-06-17   Opole  U20

  600 m wykres

  1:53.91   2012-06-09   Chorzów  U16
  1:45.11   2013-08-29   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  2:30.79   2013-06-09   Sosnowiec  U16

  1000 m wykres

  3:12.67   2013-10-05   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14832401275635 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl