Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Gaja WOTA
imię : Gaja
nazwisko : WOTA
data ur. : 1998-09-04 (U23) 22 49
płeć : Kobieta
klub : WKS Wawel Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.51 (+0.9)   2012-09-23   Częstochowa  U16
  13.63 (+1.1)   2013-05-05   Rzeszów  U16
  12.72 (0.0)   2014-06-21   Kraków  U18
  12.57 (-0.1)   2015-09-12   Kraków  U18
  12.45 (+1.4)   2016-05-15   Kraków  U20
  12.57 (+1.1)   2017-05-06   Kraków  U20

  200 m wykres

  27.85 (+0.5)   2012-05-20   Sosnowiec  U16
  26.10 (0.0)   2014-05-31   Sosnowiec  U18
  25.20 (+0.8)   2015-09-12   Kraków  U18
  25.83 (-0.1)   2016-05-22   Łódź  U20

  300 m wykres

  44.45   2012-05-06   Kraków  U16
  43.10   2013-04-27   Kraków  U16
  40.75   2016-05-01   Sosnowiec  U20
  40.31   2017-05-06   Kraków  U20

  400 m wykres

  57.68   2014-09-21   Bielsko-Biała  U18
  57.23   2015-09-19   Kraków  U18

  100 m pł MŁ wykres

  15.78 (+1.2)   2012-09-15   Rzeszów  U16

  300 m pł wykres

  47.17   2012-09-29   Słubice  U16

  Wzwyż wykres

  1.50   2012-09-09   Kraków  U16
  1.50   2013-04-27   Kraków  U16
  1.64   2016-09-10   Kraków  U20
  1.63   2017-10-01   Kraków  U20
  1.52   2018-09-30   Kraków  U23

  W dal wykres

  5.02 (+1.4)   2012-05-12   Kraków  U16
  5.38 (+1.5)   2013-09-28   Radom  U16
  5.81 (+0.3)   2014-09-06   Biała Podlaska  U18
  6.03 (+1.1)   2015-06-20   Bielsko-Biała  U18
  5.82 (+0.5)   2016-10-02   Kraków  U20
  5.95 (+0.7)   2017-06-03   Bielsko-Biała  U20
  5.93 (+0.5)   2018-09-01   Ruda Śląska  U23
  6.14 (+0.8)   2019-08-31   Ruda Śląska  U23
  5.76 (+0.2)   2020-09-05   Biała Podlaska  U23

  Trójskok wykres

  11.84 (+1.2)   2017-09-16   Radom  U20
  12.92 (+0.1)   2018-09-01   Ruda Śląska  U23
  13.44 (+1.8)   2019-06-29   Lublin  U23
  12.29 (+1.7)   2020-09-16   Łódź  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19778800010681 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl