Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Patrycja SKÓRZEWSKA
imię : Patrycja
nazwisko : SKÓRZEWSKA
data ur. : 1996-06-15 (Sen) 22 281
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.54   2013-01-26   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18
   8.24   2013-12-21   Dresden (GER)  U18
   8.20   2015-02-07   Jablonec nad Nisou (CZE)  U20
   8.06   2015-12-19   Dresden (GER)  U20
   7.93   2017-02-04   Wałbrzych  U23

  600 m wykres

  1:41.28   2016-12-17   Dresden (GER)  U23

  800 m wykres

  2:29.52   2014-01-24   Spała  U20
  2:28.48   2015-02-01   Spała  U20
  2:24.79   2016-03-05   Toruń  U23
  2:26.58   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  2:44.31   2018-02-17   Toruń  U23
  2:28.78   2019-02-16   Toruń  Sen

  Wzwyż wykres

  1.50   2013-01-26   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18
  1.66   2014-01-23   Spała  U20
  1.60   2015-01-24   Jablonec nad Nisou (CZE)  U20
  1.69   2016-03-05   Toruń  U23
  1.68   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  1.63   2018-02-04   Spała  U23
  1.72   2019-01-20   Spała  Sen

  W dal wykres

  4.55   2013-01-05   Łódź  U18
  5.26   2014-01-24   Spała  U20
  5.58   2015-02-14   Toruń  U20
  5.58   2016-02-27   Spała  U23
  5.74   2017-02-18   Toruń  U23
  5.61   2018-02-17   Toruń  U23
  5.86   2019-02-16   Toruń  Sen

  Kula (4) wykres

  10.87   2014-01-23   Spała  U20
  11.88   2015-01-31   Spała  U20
  12.24   2016-01-23   Wałbrzych  U23
  13.30   2017-01-07   Cottbus (GER)  U23
  12.67   2018-01-28   Spała  U23
  14.62   2019-02-16   Toruń  Sen

  5-bój wykres

  3608   2014-01-24   Spała  U20
  3616   2015-02-01   Spała  U20
  3825   2016-03-05   Toruń  U23
  3966   2017-01-29   Praha (CZE)  U23
  3601   2018-02-17   Toruń  U23
  4138   2019-02-16   Toruń  Sen

  60 m pł K wykres

  10.75   2013-01-26   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18
   9.12   2014-01-23   Spała  U20
   9.01   2015-01-10   Cottbus (GER)  U20
   8.94   2016-02-27   Spała  U23
   8.81   2017-02-18   Toruń  U23
   8.76   2018-01-20   Łódź  U23
   8.61   2019-02-16   Toruń  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21867513656616 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl