Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Aleksandra
nazwisko : TREMBICKA
data ur. : 1999-10-18 (U23) 19 338
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.54 (+0.8)   2012-06-10   Olsztyn  U14

  300 m wykres

  49.98   2012-07-12   Poznań  U14
  47.24   2013-05-29   Olsztyn  U16
  46.95   2014-09-18   Olsztyn  U16
  48.39   2015-05-03   Lidzbark Warmiński  U18

  500 m wykres

  1:27.56   2013-04-25   Olsztyn  U16
  1:24.69   2014-04-24   Olsztyn  U16

  600 m wykres

  1:45.41   2013-08-17   Międzyzdroje  U16
  1:44.39   2014-10-02   Olsztyn  U16

  800 m wykres

  2:28.52   2013-08-22   Olsztyn  U16
  2:27.62   2014-05-24   Toruń  U16
  2:31.37   2015-05-03   Lidzbark Warmiński  U18

  1000 m wykres

  3:12.11   2013-06-06   Olsztyn  U16
  3:08.59   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U16
  3:21.08   2015-05-10   Toruń  U18

  1500 m wykres

  5:06.41   2014-08-27   Biała Podlaska  U16
  5:03.95   2015-05-30   Słupsk  U18

  3000 m wykres

  11:22.07   2014-07-20   Toruń  U16
  10:58.72   2015-06-13   Poznań  U18

  5000 m wykres

  19:30.55   2015-06-02   Łomża  U18

  2000 m prz wykres

  8:20.92   2014-08-28   Biała Podlaska  U16
  7:46.55   2015-06-20   Gdańsk  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17095708847046 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl