Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Regina PIECHOWSKA
imię : Regina
nazwisko : PIECHOWSKA
data ur. : 2003-01-27 (U18) 17 272
płeć : Kobieta
klub : ULKS Talex Borzytuchom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.12 (+0.7)   2017-07-27   Chojnice  U16
  14.38 (+0.1)   2018-05-19   Białogard  U16

  300 m wykres

  55.27   2012-08-25   Chojnice  U12
  58.63   2015-06-03   Chojnice  U14
  46.46   2018-05-19   Białogard  U16

  400 m wykres

  65.80   2017-07-27   Chojnice  U16

  600 m wykres

  1:58.25   2015-08-22   Chojnice  U14
  1:47.70   2016-06-14   Cetniewo  U14
  1:43.53   2017-06-17   Białogard  U16
  1:41.18   2018-07-21   Chojnice  U16
  1:41.66   2019-05-15   Chojnice  U18

  1000 m wykres

  3:14.39   2017-08-19   Chojnice  U16
  3:05.58   2018-06-06   Gdańsk  U16
  3:00.51   2019-08-17   Chojnice  U18
  3:03.83   2020-09-06   Gdańsk  U18

  1500 m wykres

  4:46.57   2019-07-19   Białogard  U18
  4:54.32   2020-06-27   Słupsk  U18

  2000 m wykres

  7:04.59   2018-09-22   Bełchatów  U16

  3000 m wykres

  10:36.48   2019-06-08   Gdańsk  U18
  10:35.94   2020-07-18   Włocławek  U18

  200 m pł wykres

  35.92 (+1.0)   2017-09-13   Warszawa  U16

  1500 m prz wykres

  5:06.99   2019-07-10   Poznań  U18
  5:12.10   2020-08-29   Słupsk  U18

  2000 m prz wykres

  7:20.27   2019-05-25   Słupsk  U18
  7:11.46   2020-08-19   Wałcz  U18

  3000 m prz wykres

  11:59.72   2019-09-28   Białogard  U18

  Przełaj wykres

  :11:35   2019-03-23   Olszyna  U18

  W dal wykres

  4.06 (0.0)   2017-09-14   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   9.35   2017-09-13   Warszawa  U16

  bieg alpejski wykres

  48:14   2019-07-27   Międzygórze  U18
  35:58   2020-08-15   Wisła Łabajów  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.091494083404541 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl