Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Cezary MIROSŁAW
imię : Cezary
nazwisko : MIROSŁAW
data ur. : 1997-05-08 (Sen) 24 6
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.82 (-2.4)   2013-10-12   Puławy  U18
  11.51 (+1.6)   2014-05-10   Biała Podlaska  U18
  11.56 (-0.4)   2015-06-06   Krasnystaw  U20
  10.98 (+0.8)   2016-06-11   Krasnystaw  U20
  10.93 (+1.9)   2017-05-20   Zamość  U23
  11.05 (+0.6)   2018-06-09   Siedlce  U23

  200 m wykres

  23.75 (+1.2)   2013-07-14   Puławy  U18
  22.57 (-0.4)   2014-07-15   Wrocław  U18
  22.22 (+1.4)   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  21.94 (+1.7)   2016-07-03   Suwałki  U20
  21.60 (+0.5)   2017-06-04   Piła  U23
  21.87 (+1.6)   2018-07-21   Lublin  U23
  21.74 (-0.4)   2019-06-01   Biała Podlaska  U23
  21.80 (-0.4)   2020-08-22   Stalowa Wola  Sen

  300 m wykres

  40.04   2012-10-14   Puławy  U16
  37.54   2013-10-12   Puławy  U18
  35.82   2014-05-10   Biała Podlaska  U18
  36.14   2015-04-26   Zamość  U20
  34.36   2017-05-13   Biała Podlaska  U23
  34.04   2018-05-20   Lublin  U23
  33.69   2019-08-17   Częstochowa  U23
  33.92   2020-06-20   Lublin  Sen

  400 m wykres

  52.10   2013-08-31   Biała Podlaska  U18
  51.11   2014-06-21   Krasnystaw  U18
  49.76   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  47.46   2016-07-02   Suwałki  U20
  47.97   2017-07-21   Białystok  U23
  48.04   2018-05-26   Lublin  U23
  47.53   2019-06-16   Chorzów  U23
  47.52   2020-08-15   Gdańsk  Sen

  110 m pł MŁ wykres

  16.98 (-1.3)   2012-09-16   Zamość  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.89 (+2.0)   2013-06-01   Kielce  U18
  16.08 (+2.0)   2014-06-21   Krasnystaw  U18

  300 m pł wykres

  43.75   2012-09-16   Zamość  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  60.95   2013-06-01   Kielce  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.017977952957153 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl