Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Anna Maria GRYC
imię : Anna Maria
nazwisko : GRYC
data ur. : 1999-10-16 (U23) 19 336
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.81 (-3.0)   2013-09-08   Warszawa  U16
  13.30 (+1.7)   2015-07-26   Puławy  U18
  12.84 (+1.2)   2017-06-18   Białystok  U20
  12.27 (+1.5)   2018-05-20   Łomża  U20

  200 m wykres

  29.07 (+1.4)   2014-05-03   Białystok  U16
  27.08 (+0.1)   2016-05-03   Białystok  U18
  26.00 (0.0)   2017-06-18   Białystok  U20
  24.90 (+1.5)   2018-05-20   Łomża  U20
  26.56 (+0.1)   2019-05-18   Warszawa  U23

  300 m wykres

  42.14   2016-05-14   Łomża  U18

  400 m wykres

  65.33   2013-06-23   Białystok  U16
  60.86   2014-06-22   Białystok  U16
  60.99   2015-09-26   Białystok  U18
  59.01   2016-06-17   Suwałki  U18
  59.56   2017-05-03   Białystok  U20
  55.92   2018-06-09   Słubice  U20
  60.18   2019-05-24   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:51.48   2012-06-24   Łódź  U14
  1:47.38   2013-09-01   Białystok  U16
  1:40.10   2014-09-27   Zielona Góra  U16

  800 m wykres

  2:39.15   2013-06-15   Łomża  U16
  2:24.97   2014-05-24   Toruń  U16

  1000 m wykres

  3:15.96   2013-09-15   Białystok  U16

  100 m pł MŁ wykres

  16.50 (-1.5)   2015-05-30   Białystok  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  15.90 (+0.6)   2015-06-13   Słubice  U18

  300 m pł wykres

  48.00   2015-05-30   Białystok  U18

  400 m pł K wykres

  65.58   2015-08-06   Łódź  U18
  62.97   2016-09-17   Częstochowa  U18
  63.44   2017-06-10   Łomża  U20
  60.43   2018-06-16   Vyškov (CZE)  U20
  62.35   2019-06-30   Lublin  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.32795095443726 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl