Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra MATEJKOWSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : MATEJKOWSKA
data ur. : 1999-01-12 (U23) 21 248
płeć : Kobieta
klub : LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.53 (-1.3)   2013-07-16   Warszawa  U16

  200 m wykres

  29.95 (-1.3)   2016-05-03   Białystok  U18

  300 m wykres

  46.07   2013-07-16   Warszawa  U16

  400 m wykres

  63.16   2013-06-15   Łomża  U16
  62.57   2014-06-14   Warszawa  U16
  61.56   2015-06-02   Łomża  U18
  62.97   2016-05-21   Białystok  U18
  59.54   2018-06-09   Słubice  U20
  59.93   2019-05-24   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:49.77   2012-06-24   Łódź  U14
  1:43.19   2013-09-15   Białystok  U16
  1:42.54   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  1:44.26   2015-04-18   Łomża  U18
  1:39.67   2019-06-18   Białystok  U23

  800 m wykres

  2:24.03   2014-06-18   Białystok  U16
  2:17.77   2015-09-12   Białystok  U18
  2:20.33   2016-06-08   Łomża  U18
  2:19.75   2017-09-29   Białystok  U20
  2:12.05   2018-06-10   Słubice  U20
  2:15.01   2019-06-16   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  3:15.52   2013-09-01   Białystok  U16
  3:07.63   2014-09-13   Zamość  U16
  3:02.48   2015-08-30   Olecko  U18
  3:02.94   2016-08-29   Olecko  U18
  3:05.74   2017-05-03   Białystok  U20
  2:57.76   2018-07-12   Łomża  U20

  1500 m wykres

  4:47.60   2016-06-27   Łomża  U18
  5:09.38   2017-05-21   Białystok  U20
  4:44.79   2018-06-25   Włocławek  U20
  4:46.14   2019-06-01   Zamość  U23

  10000 m wykres

  42:42.95   2018-04-28   Łomża  U20
  41:16.86   2019-04-28   Białogard  U23

  Przełaj wykres

  :07:20   2015-03-21   Iława  U18
  :11:50   2016-03-19   Żagań  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.028358936309814 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl